Nagrody


2017

Podczas uroczystości Gala United Nations Day zorganizowanej przez Global Compact Network Poland ks. Andrzej Augustyński otrzymał nagrodę Architekt Rozwoju 2017 w kategorii działalność społeczna. Tematem przewodnim gali i kluczem do wyłonienia zwycięzców konkursu było hasło „Sport na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Organizatorzy chcieli w ten sposób podkreślić, jak ważna jest aktywność sportowa w rozwoju społecznym i dla realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych na forum ONZ w Agendzie 2030 we wrześniu 2015 r.

2015

Podczas uroczystości ,,Responsible Business Awards Gala. 10th Executive Club Anniversary” Stowarzyszenie SIEMACHA otrzymało nagrodę w kategorii "Outstanding Nonprofit Organization". Wyróżnienia przyznano podczas Gali Executive Club – renomowanej organizacji zrzeszającej przedstawicieli polskiego top managementu. Ich celem było podkreślenie zaangażowania przedstawicieli biznesu w działania społeczne. Nagrody przyznaje Executive Club wraz z Kapitułą, której przewodniczy Beata Radomska - Prezes klubu.

2015

Nagroda „Społecznik Roku” 2015 tygodnika „Newsweek Polska” została przyznana dla ks. Andrzeja Augustyńskiego za stworzenie trwałego systemu wsparcia rozwoju młodzieży dzięki prowadzeniu sieci innowacyjnych placówek na terenie całego kraju oraz systemowe działanie, w którym starannie łączy wychowanie, sport i terapię, zapewnia młodym ludziom wielowymiarowy rozwój i zwiększa ich szanse na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

2015

Nagroda w plebiscycie Krakowianin Roku 2014 w kategorii „Społeczeństwo” organizowanym przez „Dziennik Polski” przypadła ks. Andrzejowi Augustyńskiemu. Jury, jak i głosujący mieszkańcy, docenili tych, którzy poprawiali świat i rozsławiali miasto Kraków. Wybrano tych, którzy nie szczędzili energii, zaangażowania i odnieśli sukces. O ten zaszczytny tytuł rywalizowali krakowscy politycy, społecznicy i liderzy ruchów obywatelskich, ludzie kultury, naukowcy i biznesmeni. Łącznie nominowano 47 osób.

2014

Nagrodę Grand Prix Amicus Hominum, przyznawaną przez władze województwa małopolskiego, otrzymał ks. Andrzej Augustyński. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA został doceniony za całokształt działalności społecznej, ogromną determinację i troskę o młodzież. Laureatami nagrody Amicus Hominum w 2014 roku zostali też Barbara i Jerzy Stuhrowie, Lidia Jazgar oraz Jerzy Kasprzyk.

2014

Prestiżowy tytuł „Organizacja społeczna roku 2013” przyznany Stowarzyszeniu SIEMACHA przez Radę Programową XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy. „To dowód uznania – mówił w laudacji Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Sowa – dla rozmachu, innowacyjności i determinacji w realizacji celów społecznych. Działalność SIEMACHY wyznacza nowe standardy dla całego sektora organizacji pozarządowych”.

2014

Prezes Zarządu SIEMACHY, ksiądz Andrzej Augustyński został uhonorowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza odznaczeniem Pro Publico Bono. Ten specjalny medal został wybity z okazji 25-lecia istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia. Wyróżnienie przyznano za "wysiłek i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym oraz pełną empatii i życzliwości postawę wobec drugiego człowieka".

2014

Medal ”Zasłużony dla Województwa Małopolskiego Palatinatus Poloniae Minoris Meriti” to honorowe wyróżnienie, nadawane ks. Andrzejowi Augustyńskiemu, za szczególne zasługi  dla rozwoju Województwa Małopolskiego na płaszczyznach działalności społecznej. Nadany został – po rekomendacji Komisji Medalu – przez Sejmik Województwa Małopolskiego, a uroczyste wręczenie odbyło się podczas Święta Małopolski.  

2014

Polskie odznaczenie cywilne, nadawane ks. Andrzejowi Augustyńskiemu przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji w Krakowie. Medal zgodnie z ustawą został nadany za inicjowanie działań mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń, a także współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi.

2013

Nagrodę im. Jana Wnęka otrzymał ks. Andrzej Augustyński CM za działania podejmowane na rzecz rozwoju Odporyszowa i promujące miejscowość. Postać Jana Wnęka, dziewiętnastowiecznego rzeźbiarza i pierwszego lotnika jest ściśle związana z Odporyszowem. Przysłużył się on miejscowości pozostawiając spuściznę w postaci magicznych rzeźb, jest również uznawany za pierwszego lotnika w historii.

2012

Redakcja „Tygodnika Powszechnego” przyznała ks. Andrzejowi Augustyńskiemu CM Medal św. Jerzego. Nagroda ta jest przyznawana dla osób, które na wzór św. Jerzego skutecznie „walczą ze smokiem” - „smokiem” stereotypów i szkodliwych przekonań, które niszczą tkankę społeczną.

2011

Za rozwijanie działalności Stowarzyszenia SIEMACHA, które kontynuuje tradycje „Domu schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i opuszczonych chłopców” założonego w XIX w w Krakowie przez ks. K. Siemaszko, ks. Andrzej Augustyński CM otrzymał nagrodę TOTUS w kategorii "promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza".

2011

Za unikalne połączenie wychowania, sportu i terapii Stowarzyszenie SIEMACHA zostało wybrane w 2011 r. najlepszym przedsiębiorcą społecznym w Małopolsce. Kapituła konkursu wysoko oceniła ciekawą i atrakcyjną ofertę oraz liczne niestandardowe działania podejmowane przez stowarzyszenie w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta.

2011

Ks. Andrzej Augustyński został laureatem nagrody im. Józefa Dietla 2011 za szczególny wkład w rozwój postaw obywatelskich w Krakowie i Małopolsce, a także realizację ideałów symbolizowanych przez Józefa Dietla — zasłużonego Prezydenta Miasta Krakowa i Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2010

Wyróżnienie przyznane przez kapitułę sieci miast europejskich „Cities for Children” dla Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie za unikalne połączenie działalności sportowej, wychowawczej i psychoterapeutycznej w jednym obiekcie.

2010

Wyróżnienie przyznane przez Prezydenta Miasta Tarnowa za wszechstronną działalność na rzecz osób potrzebujących, a także za promocję Miasta Tarnowa.

2010

Nagroda za szczególny wkład w rozwój regionu tarnowskiego. Statuetki „Uskrzydlony” przyznawane są od 1988 r. ludziom i firmom z terenu Małopolski i Podkarpacia, przez Kapitułę powoływaną przez Radę Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury, której przewodniczy Stanisław Lis.

2009

W 2009 r. Dyrektor Generalny Stowarzyszenia SIEMACHA ks. Andrzej Augustyński CM został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży.

2008

Odznaka Honoris Gratia przyznawana przez Prezydenta Miasta Krakowa. To prestiżowy dowód uznania za zasługi dla rozwoju Krakowa i jego młodych mieszkańców.

2006

Wyróżnienie Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Nagroda o charakterze honorowym przyznana dla SIEMACHY ​w kategorii „Polityka społeczna”.

2006

Nagroda główna za działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej. Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono” odbywający się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Głównym fundatorem nagród jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

2003

W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” ks. Andrzej Augustyński otrzymał w 2003 r. nagrodę im. ks. Józefa Tischnera. Fundatorem nagrody jest miesięcznik i Wydawnictwo "Znak" oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia.

2001

Przyznana w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”. Za działalność na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży nagradzony został ks. Andrzej Augustyński CM – inicjator powstania i szef Stowarzyszenia SIEMACHA.
Siemacha Online close