Listy gratulacyjne


Minister Pracy i Polityki Społecznej

„Dla ks. Andrzeja Augustyńskiego działającego dla dobra innych, laureata Grand Prix 2014 nagrody "Amicus Hominum" wyrazy najwyższego uznania i serdeczne gratulacje za osiągnięcia w działaniach na rzecz polityki społecznej i prorodzinnej" Władysław Kosiniak Kamysz. 

 - List gratulacyjny z Gali wręczenia nagród Amicus Hominum Pobierz plik (.pdf)

Burmistrz Żabna

"Pragniemy złożyć serdeczne gratulacje i życzyć powodzenia w działalności placówki SIEMACHA Spot Odporyszów. Wyrażamy nadzieję, że obiekt ten przyniesie wiele korzyści dla wychowanków i będzie postrzegany jako miejsce, gdzie aura przyjaźni oraz troski rozpościera się nad każdym kto przestąpi jego próg (...)."

 - List z okazji przekazania w Odporyszowie placówki dziennej wychowankom Pobierz plik (.pdf)

Marszałek Województwa Małopolskiego

„O słuszności obranej drogi pomocy na rzecz dzieci i młodzieży, świadczą przede wszystkim kolejne roczniki młodych ludzi, którzy dzięki działalności kierowanego przez Księdza Stowarzyszenia, odnajdują swój cel w życiu i zyskują pozytywne wzorce i siłę w stawianiu czoła przeciwnościom życia". – Marek Sowa. 

 - List z okazji Gali zakończenia roku Pobierz plik (.pdf)

Prezydent Miasta Rzeszowa

„Taki dzień jak dziś sprzyja podnoszeniu świadomości społecznej na temat potrzeb dzieci i młodzieży, ich problemów. To także znakomita okazja do podsumowania działalności Stowarzyszenia w minionym roku oraz uhonorowania osób, których zaangażowanie i praca przyczynia się do ciągłęgo rozwoju organizacji".  Tadeusz Ferenc

 - List z okazji Gali zakończenia roku Pobierz plik (.pdf)

Prezydent Miasta Tarnowa

„(...) proszę przyjąć uznanie za pełne zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz podziękowanie za mądre, twórcze i ciekawe zagospodarowanie czasu szczególnie dla tarnowskiej młodzieży. (...) Działanie Siemachy jest także przekazaniem społecznej, głębokiej myśli – by świat był nie tylko mądrzejszy, ale i lepszy". – Henryk Słomka-Narożański

- List z okazji Gali zakończenia roku Pobierz plik (.pdf)

Starosta Myślenicki

„Jesteście jedną z największych organizacji społecznych w Polsce, świadczącą systemową pomoc dzieciom i młodzieży. Wysoka jakość pomocy, którą niesiecie, jest wyrazem szacunku zarówno dla tych, którym jest udzielana, jak i dla wszystkich, którzy wspierają naszą działalność. Życzę dalszej owocnej realizacji Waszej misji, jaką jest przede wszystkim pomaganie i wspieranie młodych ludzi w ich drodze do odkrywania świata wartości oraz własnego potencjału". – Tomasz Suś

- List z okazji zakończenia roku Pobierz plik (.pdf)

Wojewoda Małopolski

„W uznaniu dla Księdza zaangażowania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, działających na terenie województwa małopolskiego, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za istotny wkład w pracę Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ds. realizacji na terenie województwa małopolskiego rządowego
programu Bezpieczna i przyjazna szkoła”. – Jerzy Miller

​Pobierz plik (.pdf)
Siemacha Online close