Spotkanie SIEMACHY we Wrocławiu

W piątek, 26 kwietnia, odbyła się we Wrocławiu uroczysta gala, podczas której Totalizator Sportowy i Fundacja LOTTO Milion Marzeń przekazały wychowankom całodobowych placówek Stowarzyszenia SIEMACHA dziewięcioosobowy samochód. Gala była także okazją do spotkania pracowników pomocy społecznej, przedstawicieli samorządu, partnerów oraz pracowników Stowarzyszenia SIEMACHA i Fundacji „Tobiaszki” – współorganizatora gali. Wieczór, w którym wzięło udział blisko 100 osób, został uświetniony znakomitym występem zespołu VOLARE znanego z sukcesów w programie „Mam Talent”. Blisko 100 osób, a w tym przedstawiciele organizacji społecznych, pracownicy pomocy społecznej, lokalni samorządowcy i przedsiębiorcy z Wrocławia, uczestniczyło w gali przygotowanej przez Stowarzyszenie SIEMACHA i Fundację „Tobiaszki”. Podczas spotkania SIEMACHA, która od 2010 roku prowadzi we Wrocławiu dwie socjalizacyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze dla 40 młodych osób, zaprezentowała podstawowe idee definiujące działalność Stowarzyszenia w zakresie edukacji, rozwoju fizycznego oraz terapii dzieci i młodzieży. Fundacja „Tobiaszki”, współorganizator wydarzenia, która prowadzi działalność pedagogiczną, również przygotowała krótki blok informacyjny na temat prowadzonej we Wrocławiu placówki społecznej. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie pracy wychowawczej, integracji środowiska pomocy społecznej oraz zacieśnienia relacji z partnerami, którzy systematycznie wspierają działalność obu organizacji. Dopełnieniem wieczoru był występ zespołu VOLARE, który zaprezentował kilka utworów z najnowszego repertuaru. Podczas spotkania wychowankowie SIEMACHY odebrali ponadto symboliczny klucz do dziewięcioosobowego samochodu, który odtąd będzie służył podopiecznym placówek całodobowych we Wrocławiu. Samochód został ufundowany przez Totalizator Sportowy oraz Fundację LOTTO Milion Marzeń. Odpowiednio oznakowane auto – oklejone logotypami Stowarzyszenia SIEMACHA oraz logotypami partnerów – będzie wykorzystywane na potrzeby dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Samochód umożliwi wychowankom wspólne wyjazdy weekendowe i wakacyjne, a także powoli im pełniej korzystać z zasobów Stowarzyszenia SIEMACHA, które prowadzi ośrodki rekreacyjno-sportowe w innych miastach Polski – m.in. w Krakowie, Tarnowie i Rzeszowie.
ks. Andrzej Augustyński
Dyrektor Generalny Stowarzyszenia SIEMACHA: „Bardzo się cieszę, że Totalizator Sportowy i Fundacja LOTTO Milion Marzeń dostrzegają potrzeby młodego pokolenia i inwestują w jego rozwój. To dowód na to, że tak popularne dziś hasło – „społeczna odpowiedzialność biznesu” – nie jest w tym przypadku pustym frazesem, ale wyrażeniem pełnym konkretnej treści. Ufundowany samochód pozwoli nam lepiej skomunikować Wrocław z innymi miastami, w których SIEMACHA realizuje misję społeczną. Wychowankowie SIEMACHY będą mogli systematycznie korzystać z centrów sportowych i ośrodków wypoczynkowych, które prowadzimy na południu Polski, m.in. w Krakowie, Tarnowie, Odporyszowie i Zubrzycy Dolnej”. Stowarzyszenie SIEMACHA od blisko dwudziestu lat tworzy silne społeczności młodzieżowe, które korzystają z sieci placówek edukacyjnych, sportowych i terapeutycznych. To największa w Polsce organizacja społeczna, którą wyróżnia silna tożamość ideowa i wyraźna struktura instytucjonalna. Każdego dnia Stowarzsyzenie zapewnia opiekę ponad 3 tys. wychowanków, którzy pod okiem pedagogów budują trwałe relacje rówieśnicze, zdobywają nowe umiejętności i uczą się odpowiedzialności. W ramach organizacji działąją 24 placówki, w tym placówki dzienne – SIEMACHA Spot; placówki całdobowe – SIEMACHA Spot 24/7; obiekty sportowe – Centra Rozwoju Com-Com Zone oraz oddziały terapeutyczne Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Fundacja LOTTO Milion Marzeń powstała 28 grudnia 2009 roku jako fundacja korporacyjna Totalizatora Sportowego. Jej funkcjonowanie wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności Spółki realizowanej w pięciu obszarach: bezpieczna rozrywka, wolontariat pracowniczy, filantropia oraz od 2013 roku – sport i kultura. Dotychczasowe działania Fundacji koncentrowały się na promowaniu bezpiecznej gry, poprzez profilaktykę i edukację nt. uzależnienia od hazardu, angażowaniu pracowników w akcje na rzecz lokalnej społeczności poprzez wolontariat oraz na filantropii, w ramach której wspierano finansowo organizacje, instytucje, czy ofiary powodzi. W 2013 roku Fundacja rozszerza zakres aktywności o kolejne inicjatywy. Wkrótce zostanie uruchomiony program sportowy – mający za zadanie popularyzację aktywności fizycznej wśród młodzieży – oraz program kulturalny, wspierający młodych twórców i animatorów kultury. Poprzez aktywizowanie ludzi do działania, udzielanie pomocy, popularyzowanie uprawiania sportów, ułatwianie dostępu do kultury oraz rozwijanie świadomości całych rodzin na temat odpowiedzialnej rozrywki, Fundacja chce wspierać Polaków na drodze do odpowiedzialnego i szczęśliwego życia. TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o.
Niezależnie od dofinansowań udzielanych za pośrednictwem funduszy celowych, Totalizator Sportowy wspiera bezpośrednio realizację projektów szczególnie istotnych dla polskiego sportu i kultury. Wszystkie te działania sprawiają, że Totalizator Sportowy jest europejskim liderem w zakresie środków przekazywanych na cele społeczne.
Więcej informacji: www.fundacjalotto.pl www.lotto.pl www.siemacha.org.pl www.facebook.com/siemacha www.youtube.com/siemachatv

Kontakt dla prasy: Dominik Rogóż Biuro Prasowe Stowarzyszenia SIEMACHA d.rogoz@siemacha.org.pl; +48 600 001 474
Siemacha Online close