Otwarcie trzeciej placówki SIEMACHA Spot 24/7 we Wrocławiu

W piątek, 28 marca, w obecności przedstawicieli samorządu lokalnego oraz pracowników pomocy społecznej Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego, została oficjalnie otwarta trzecia placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez Stowarzyszenie SIEMACHA we Wrocławiu. W mieszkaniu przy ul. Dworcowej 8, które zostało odpowiednio zaadaptowane i starannie wykończone, dziesięciu wychowanków znalazło całodobową opiekę, niezbędną pomoc pedagogiczną oraz wsparcie psychologiczne. Placówka o nazwie „SIEMACHA Spot 24/7” zapewni podopiecznym szanse na lepszy start w dorosłe, samodzielne i odpowiedzialne życie.

Powodem spotkania było przede wszystkim otwarcie nowej placówki Stowarzyszenia SIEMACHA we Wrocławiu – placówki odpowiadającej wymogom obowiązującej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zarazem była to okazja, by w gronie kluczowych partnerów Stowarzyszenia, które od ponad 20 lat realizuje zadania statutowe w oparciu o model partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego, podsumować trzy lata działalności organizacji we Wrocławiu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym osoby odpowiedzialne za system pomocy społecznej we Wrocławiu, a także prywatni przedsiębiorcy oraz działacze społeczni, którzy systematycznie wspierają działalność SIEMACHY.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia; Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW; Anna Józefiak-Materna – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu; ks. Andrzej Augustyński – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia SIEMACHA.

Pierwsze placówki opiekuńczo-wychowawcze Stowarzyszenia SIEMACHA rozpoczęły działalność pod koniec 2005 roku w Krakowie. Od tego czasu Stowarzyszenie konsekwentnie rozwija sieć tego rodzaju ośrodków zapewniając młodym osobom, poszkodowanym przez los i pozbawionym możliwości dorastania w biologicznych rodzinach, poczucie bezpieczeństwa, całodobową opiekę i niezbędną pomoc. Placówki o nazwie „SIEMACHA Spot 24/7” (w sensie formalno-prawnym „placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego”) nie zatrudniają kadry obsługowej w postaci kucharek, dozorców czy konserwatorów. Większość codziennych obowiązków, takich jak robienie zakupów, przygotowywanie posiłków czy rozliczanie rachunków, wychowankowie wykonują samodzielnie. Dzięki temu w naturalny sposób zdobywają podstawowe umiejętności, które w dorosłym życiu okazują się niezbędne. Wychowankowie trafiają do takich placówek na podstawie orzeczeń sądu rodzinnego. Obecnie Stowarzyszenie SIEMACHA prowadzi 8 oddziałów „SIEMACHA Spot 24/7”, a tym samym zapewnia całodobową opiekę ponad 100 wychowankom.

ks. Andrzej Augustyński
Dyrektor Generalny Stowarzyszenia SIEMACHA:
„To dla nas powód do dumy, że zaproponowana koncepcja prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, spotkała się we Wrocławiu z tak dobrym przyjęciem i wysoką oceną. Z satysfakcją angażujemy się w modernizację lokalnego systemu pomocy społecznej, kierując się przede wszystkim dobrem naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie znacząco poszerzymy zakres współpracy z Miastem Wrocław”.

Stowarzyszenie SIEMACHA od ponad 20 lat tworzy społeczności młodzieżowe, które korzystają z sieci placówek edukacyjnych, sportowych i terapeutycznych. To jedna z największych w Polsce organizacji społecznych, którą wyróżnia silna tożamość ideowa i wyraźna struktura instytucjonalna. Każdego dnia Stowarzsyzenie zapewnia opiekę ponad 2 tys. wychowanków, którzy pod okiem pedagogów budują trwałe relacje rówieśnicze, zdobywają nowe umiejętności i uczą się odpowiedzialności. Organizacja działa w 30 lokalizacjach w Polsce, prowadząc placówki dzienne – SIEMACHA Spot; placówki całdobowe – SIEMACHA Spot 24/7; placówki wakacyjne – SIEMACHA Spot Camp; obiekty sportowe – Centra Rozwoju Com-Com Zone; oddziały Krakowskiego Instytutu Psychoterapii oraz liczne projekty społeczne.
 

Więcej informacji:
www.siemacha.org.pl
www.siemachaspot24.pl
www.facebook.com/siemacha
www.youtube.com/siemachatv

Kontakt dla prasy:
Dominik Rogóż
d.rogoz@siemacha.org.pl
​+48 600 001 474
Siemacha Online close