Kontakt

Stowarzyszenie SIEMACHA
ul. Długa 42, 31–146 Kraków
T +48 12 632 11 88
F +48 12 425 07 55
E sekretariat@siemacha.org.pl
 
KRS: 0000207304
NIP: 676 22 66 260
REGON: 356838078
RACHUNEK: 35 1020 2892 0000 5602 0238 8544

Działalność statutowa

Wychowanie

SIEMACHA Spot
koordynator: Sylwia Szałagiewicz 
tel. kom.: +48 882 011 246
e-mail: s.szlagiewicz@siemacha.org.pl 
 
SIEMACHA Spot 24/7
koordynator: Renata Wykręt 
tel. kom.: +48 601 616 358
e-mail: r.wykret@siemacha.org.pl 

SIEMACHA Spot Camp
tel.: +48 12 632 11 88 w. 10
 

SIEMACHA Spot Parent
koordynator: Dorota Bubniak
e-mail: d.bubniak@siemacha.org.pl
tel.: +48 698 688 478

Sport

Centrum Rozwoju
Com-Com Zone


 

Terapia

Krakowski Instytut Psychoterapii
 

 

JEDNOSTKI POMOCNICZE

Administracja

Zespół ds.
Administracji 
ul. Długa 42, 31–146 Kraków
T +48 12 632 11 88, w. 11
F +48 12 425 07 55
E finanse@siemacha.org.pl
Siemacha Online close