Projekt międzynarodowy

13 November 2019
Category Informacje
Projekt międzynarodowy
Wiele narodów, wiele kultur Europy.... 

W dniach 3 - 7 listopada 2019  w gościnnych progach SIEMACHY na Długiej odbywały się zajęcia w ramach międzynarodowego projektu dla młodzieży w wieku 18 - 30 lat. Główną tematyką były sprawy kultury w kontekście Europejskich Miast Kultury i znaczenia kultury w życiu młodzieży. W projekcie wzięło udział 25 młodych ludzi z pięciu krajów (Malta, Rumunia, Słowenia, Litwa i Polska). Partnerem ze strony polskiej  była SIEMACHA  a jej reprezenci zostali wybrani spośród liderów SIEMACHA Spot. A byli to: Aleksandra Bobrek, Gabriela Czabańska, Jakub Szwast, Jakub Tomana i Żenia Noritsja. Opiekunem naszej grupy był p. Michał Gajewski. Całej ekipie dziękujemy za godne reprezentowanie SIEMACHY w międzynarodowym gronie. 
W ramach projektu młodzi ludzie spotkali się z pracownikiem Wydziału Spraw Spolecznych i Zdrowia z Referatu ds. Młodzieży - p. Tomaszem Talaczyńskim, który opowiedział o inicjatywach jakie Miasto Kraków podejmuje na rzecz młodych mieszkańców. Odbyło sie też spotkanie z pracownikami Krakowskiego Biura Festiwalowego, którzy przedstawili kulturalne działania Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Wszyscy uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić Kraków, Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Muzeum Auschwitz. Każdy wieczór był poświęcony innemu krajowi biorącemu udział w projekcie - młodzież przygotowywała program edukacyjny o swoim narodzie. Było bardzo poważnie ale też i bardzo wesoło. 
Ostatniego dnia wszyscy udzielali sie kulinarnie okupując naszą kuchnię i jadalnię a potem degustacji nie było końca...Tych kilka dni dostarczyło wielu wrażeń, nowych przyjaźni a przede wszystkim poznania innych narodowości i ich kultury. 
 
Siemacha Online close