Turnus półkolonii profilaktycznej w Centrum Sportów Konnych

02 September 2019
Category Informacje
Turnus półkolonii profilaktycznej w Centrum Sportów Konnych
Projekt pn. Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą jest współfinansowana z budżetu Miasta Tarnowa" 
Miasto Tarnów przeznaczyło 10 000 zł na realizację projektu.

W Centrum Sportów Konnych w dniach  od 26-30.08. 2019 r. odbył się turnus półkolonii profilaktycznej.
Siemacha Online close