Pomoc to moc!

27 January 2019
Category Informacje
Pomoc to moc!

Od paźdzernika realizujemy wspólnie z PZU projekt prewencyjny "Pomoc to moc". Dzięki temu zrealizowaliśmy szereg działań zwiększających bezpieczeństwo w Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie.


Celem projektu było podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo w Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie. Dzięki wsparciu finansowemu PZU w ramach projektu „Pomoc to moc” Centrum Sportów Konnych zostało wyposażone w system kamer, sprzęt nagłośnieniowy służący m.in. do powiadomień głosowych zwiększający bezpieczeństwo w krytej ujeżdżalni (z komunikatem głosowym jak zachować się na wypadek sytuacji awaryjnych), lustra w krytej ujeżdżalni konnej, które pomagają uczestnikom zajęć monitorować postawy na koniu dzięki czemu zwiększają swoje bezpieczeństwo przed upadkami, defibrylator oraz zestawy do udzielania pierwszej pomocy. Kącik na odpoczynek dla uczestników zajęć został przystosowany do osób niepełnosprawnych. A 24 stycznia 2019 r. odbył się Dzień Bezpieczeństwa podczas którego przeprowadziliśmy szkolenie z pierwszej pomocy medycznej dla wszystkich uczestników zajęć w Centrum Sportów Konnych. Tego dnia odbyły się warsztaty bezpiecznego zachowania się w stajni, podczas zajęć z koniem w krytej i odkrytej ujeżdżalni, opieka nad zwierzętami; a także spotkania wychowanków z ratownikiem medycznym i instruktorami zajęć, w tym hipoterapautą, którzy przedstawili wszystkim uczestnikom jak istotny jest wpływ jazdy konnej na postawę i zdrowie człowieka. Uczestnicy spotkania, po odpowiednim przeszkoleniu otrzymali dyplomy ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom szkolenia. Jesteśmy z Was bardzo dumni. Wielkie podziękowania za wsparcie dla Pomoc to Moc - społeczna odpowiedzialność PZU

 
Siemacha Online close