Piotr Pawłowski - Człowiek bez barier

11 October 2018
Category Informacje
Piotr Pawłowski - Człowiek bez barier

Kilka dni temu odszedł nasz przyjaciel - Piotr Pawłowski - działacz społeczny, założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, których celem jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością.


Dziękujemy za piękne słowa uznania, które do nas kierował. Zostaną w naszej pamięci na zawsze, tak jak Piotr Pawłowski.
Pozostanie w naszej pamięci jako wzór społecznika i człowieka bez barier.


Piotr Pawłowski to człowiek o ogromnych zasługach na rzecz osób z niepełnosprawnością. Od 25 lat działacz społeczny, pracujący na rzecz likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych, społecznych i prawnych. Był ambasadorem przemian społecznych w naszym kraju. W 1994 roku założył magazyn dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół o nazwie „Integracja”, który jest największym, ukazującym się nieprzerwanie pismem o tej tematyce w Polsce. Był członkiem i założycielem m.in. Stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji. Inicjował powstanie i jest wiceprezesem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Był członkiem m.in. Rady Fundacji Integralia Grupy Ergo Hestia oraz zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „ASHOKA” w Polsce.

Za swoje działania uhonorowany został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego, Medalem Rzecznika Praw Obywatelskich i Medalem Rzecznika Praw Dziecka.

Siemacha Online close