Z Wami możemy więcej!

15 November 2017
Category Informacje
Z Wami możemy więcej!
W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza Stowarzyszenie SIEMACHA pragnie serdecznie podziękować WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM za pełną pasji, zaangażowania i entuzjazmu pracę na rzecz wychowanków SIEMACHY.

Zgodnie ze słownikową definicją wolontariusz to osoba, która „dobrowolnie, bezpłatnie i świadomie działa na rzecz innych lub całego społeczeństwa”. Mamy jednak nadzieję, że pod terminem „wolontariusz Stowarzyszenia SIEMACHA” kryje się coś więcej. Mianowicie cała gama doświadczeń, które wymykają się prostym definicjom.

Wyjście naprzeciw potrzeb drugiego człowieka wymaga bowiem odwagi, cierpliwości i uważności, zwłaszcza gdy tym, z którym się spotykamy jest dziecko. Chcemy, aby spotkania pod dachem Stowarzyszenia SIEMACHA były dla wszystkich WOLONTARIUSZY nie tylko źródłem satysfakcji, radości i spełnienia, ale przede wszystkim synonimem dobrze spędzonego czasu. Żywimy również nadzieję, że praca z Wychowankami Stowarzyszenia SIEMACHA inspiruje Was do dalszego działania, motywuje do odkrywania „nowych lądów” i pozwala „wyrwać” się na chwilę z codziennej rutyny.

Dziękując raz jeszcze za wolontariacką pracę na rzecz SIEMACHY, pragniemy również szczerze Wam pogratulować. Ostatnie dane mówią bowiem, że ok. 18% Polaków pracuje nieodpłatnie na rzecz organizacji pozarządowych, czyli jest wolontariuszami. Godnym podziwu i wyrazów uznania jest zatem fakt przynależności do tak zacnego grona osób czyniących dobro!
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest obchodzony co roku 5 grudnia. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem święta jest wyrażenie szacunku i podziękowań wszystkim tym, którzy bezpłatnie i dobrowolnie angażują się w działalność na rzecz innych. 
 
Siemacha Online close