Wystartował program Malta English Camps

27 February 2017
Category Informacje
Wystartował program Malta English Camps
Na Maltę wyruszyli już pierwsi śmiałkowie, którzy przez siedem najbliższych dni będą uczestniczyć
w intensywnym kursie języka angielskiego. Czeka ich zarówno sporo pracy z native speakerem, jak
i wiele atrakcji, ponieważ popołudniowe zajęcia językowe odbywać się będą w terenie – w przepięknych maltańskich plenerach i miastach.

Pierwsi pracownicy Stowarzyszenia SIEMACHA, którzy na co dzień pracują z młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego, SIEMACHA Spot, właśnie rozpoczęli tygodniowy pobyt szkoleniowy na Malcie, w ramach programu „Malta English Camps”. Siedem dni zostało zaplanowanych przede wszystkim z myślą o podniesieniu kwalifikacji językowych kadry Stowarzyszenia, ponieważ w dzisiejszym świecie, nawet w sektorze pomocy społecznej, nie sposób rozwijać zakresu działalności organizacji bez biegłej znajomości języka angielskiego. Zarówno specjalistyczna wiedza dotycząca szeroko rozumianej kondycji współczesnej młodzieży, jak i ta opisująca dzisiejszy kontekst funkcjonowania młodych ludzi, dostępna jest nade wszystko w języku angielskim. Co więcej, również ze względu na rosnący potencjał współpracy międzynarodowej, w tym projekty finansowane przez różne jednostki Unii Europejskiej, trudno rozwijać dziś sieć partnerstw z bliźniaczymi organizacjami w Europie bez znajomości języka angielskiego.

Przekonanie, które legło u podstaw „Malta English Camps”, było zatem dość oczywiste: nie sposób budować organizacji o charakterze międzynarodowym bez odpowiednio wykwalifikowanej kadry, dla której język angielski nie stanowi żadnej bariery komunikacyjnej. Właśnie dlatego, od lat rozwijając współpracę z instytucjami społecznymi i publicznymi na Malcie, zdecydowaliśmy się uruchomić program intensywnych szkoleń językowych. Łącznie, od lutego do grudnia 2017 roku, w ramach 25 tygodniowych kursów, na Maltę wyjedzie 50 pracowników Stowarzyszenia SIEMACHA. Kluczowym partnerem realizacji tego przedsięwzięcia jest Toyota Motor Poland.
Siemacha Online close