Charytatywny Raut Konsularny po raz drugi

23 February 2017
Category Informacje
Charytatywny Raut Konsularny po raz drugi
Po raz kolejny przygotowaliśmy Charytatywny Raut Konsularny w Tarnowie w ścisłej współpracy z Konsulem Honorowym Ukrainy w Tarnowie oraz Polsko-Ukraińskim Instytutem Pomocy i Rozwoju. Tym razem kwestowaliśmy na rzecz „Centrum Matki i Dziecka” w Winnicy. 

W lutym 2017 roku po raz kolejny zdobyliśmy się na wsparcie jednego z najbardziej potrzebujących szpitali na Ukrainie. Wszelkie środki, które zebraliśmy w ramach Charytatywnego Rautu Konsularnego w Tarnowie – zarówno te zebrane podczas kwesty, jak i te uzyskane trybem licytacji wartościowych przedmiotów – przekazaliśmy na rzecz Szpitala Dziecięcego „Centrum Matki i Dziecka” w Winnicy.

Inicjatorem, a zarazem gospodarzem rautu był – jak co roku – Konsul Honorowy Ukrainy w Tarnowie, Bartłomiej Babuśka. Współorganizatorami tego wydarzenia, które po raz drugi odbyło się w Teatrze im. Ludwika Solskiego, był również Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, a także Stowarzyszenie SIEMACHA. 

Goście dopisali. W uroczystym spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, w tym m. in. goście specjalni, tj. Przedstawiciel Premiera Ukrainy odpowiedzialny za polsko-ukraińskie relacje inwestycyjne, Petro Matiaszek; Ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczycia; Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, Oleh Mandiuk, a także Mer Miasta Winnica, Sergiej Morgunov i Prezydent Miasta Tarnowa, Roman Ciepiela. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: Ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczycia; Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Krupa; Prezydent Miasta Tarnowa, Roman Ciepiela, a także Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Pan Jacek Piechota. 

Tegoroczny Charytatywny Raut Konsularny poprzedziło zamknięte spotkanie w tarnowskim ratuszu, w którym wzięli udział przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy, a także eksperci oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie polsko-ukraińskich relacji gospodarczych. Główny temat dyskusji został określony następująco: „Perspektywa dla polskich inwestycji w Ukrainie”. Dyskusję moderował Kamil Durczok z Polsat News.

Wspieramy szpital w Winnicy
 
Siemacha Online close