Konferencja "Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży w województwie małopolskim"

31 January 2017
Category Informacje
Konferencja "Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży w województwie małopolskim"
25 stycznia 2017 r. Anna Litwora, Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA, jako ekspertka wzięła udział w panelu dyskusyjnym na temat sytuacji małopolskich placówek wsparcia dziennego. Wydarzenie, w ramach konferencji pn. "Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – obecne i przyszłe standardy usług w Krakowie" zostało zorganizowane przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W spotkaniu wzięło udział liczne grono przedstawicieli placówek wsparcia dziennego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, małopolskich gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych.

Panel dyskusyjny był moderowany przez prof. nadzw. dr hab. Mirosława Grewińskiego, wybitnego specjalistę w zakresie tematyki polityki społecznej.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o tym w jakim stopniu placówki wsparcia dziennego pełnią swoją rolę i w którym powinny
iść kierunku. Zastanawiano się także nad tym, jak polepszyć ofertę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim.

Paneliści dyskusji:
  • Monika Grabarz – Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” w Bochni
  • Katarzyna Kadela – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
  • Anna Litwora – Stowarzyszenie SIEMACHA
  • Magdalena Rajska – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  • Małgorzata Szlązak – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  • Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania zrealizowanego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego:
Siemacha Online close