U-Kraina możliwości: podsumowanie projektu

28 November 2016
Category Informacje
U-Kraina możliwości: podsumowanie projektu
Projekt U-Kraina Możliwości był kontynuacją działań rozpoczętych w lipcu 2016 roku, kiedy grupa młodzieży z Ukrainy odwiedziła wychowanków SIEMACHY w Krakowie. W dniach 6-12 listopada 2016 r. 15 osób z placówek dziennych Stowarzyszenia była z wizytą u przyjaciół w Winnicy. 

Celem projektu była wymiana młodzieży i realizacja wspólnych warsztatów z zakresu historii, kultury i sztuki wschodnich sąsiadów Polski. Zrealizowano działania edukacyjne, wychowawcze i kulturoznawcze poprzez intensywne zajęcia warsztatowe i integracyjne.

Uczestnicy projektu - młodzież w wieku 14-19 lat wzięła udział m.in w warsztatach ceramicznych, tanecznych, lalkarskich i malarskich oraz multimedialnych. W trakcie dwóch całodziennych wycieczek odwiedzili Chocim, Kamieniec Podolski oraz do Kijów. Podczas pobytu na Ukrainie młodzi ludzie spotkali się z władzami miasta, żołnierzami ATO oraz z osobami niepełnosprawnymi aktywnymi społecznie.

Wszyscy uczestnicy projektu zgodnie stwierdzili, że warsztaty, w których uczestniczyli dostarczyły im ciekawej wiedzy i nowych umiejętności. Wartości poznawcze projektu zostały jeszcze wzmocnione przez nawiązane relacje interpersonalne pomiędzy młodzieżą. Wyjątkowym świadectwem przyjacielskich relacji była uroczysta kolacja w przeddzień wyjazdu.

Wypowiedziane  słowa wzajemnej wdzięczności za wspólny czas i przeżyte chwile pozwala uznać projekt za spełniający swe założenie zbudowania rówieśniczych relacji i nadziei na kontynuację współpracy w najbliższym czasie.

​Projekt otrzymał patronat Radia Kraków, Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie oraz Konsula Honorowego Ukrainy w Tarnowie.

 

 

Projekt jest finansowany ze środków przyznanych przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.

 
Siemacha Online close