SIEMACHA forum: tożsamość

17 March 2016
Category Informacje
SIEMACHA forum: tożsamość
​Za nami pierwsza odsłona „SIEMACHA forum”. W sobotę, 12 marca, w gronie blisko 100 osób, w tym pracowników i członków naszej organizacji, poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie „dlaczego SIEMACHA?”. Zasadę, ambicje i cele Stowarzyszenia chcemy zdefiniować na nowo w perspektywie najbliższych czterech lat.

Pierwsza odsłona „SIEMACHA Forum” została poświęcona zagadnieniom związanym z tożsamością naszej organizacji. Uznaliśmy, że po blisko 25 latach działalności Stowarzyszenia warto raz jeszcze postawić pytanie zasadnicze, to znaczy: „dlaczego robimy to, co robimy?”. Bynajmniej nie straciliśmy przekonania co do sensu naszej misji społecznej. Wręcz przeciwnie – mając świadomość jej wartości, tym bardziej chcemy ją wzmocnić. Właśnie z takim zamierzeniem postawiliśmy na forum pytanie „dlaczego SIEMACHA?”. Jesteśmy przekonani, że nasze działania, a przede wszystkim skuteczna i efektywna realizacja naszej misji, nade wszystko zależą właśnie od podstaw, a więc od głębokiego przekonania co do zasadności naszej pracy.
 
Kolejne spotkania w ramach forum, którego zadaniem jest określenie zasady, celu i wyzwań stojących przed Stowarzyszeniem na najbliższe cztery lata, zostaną poświęcone dwóm zasadniczym zagadnieniom, tj. kwestii „instytucji” i „przyszłości”. W kontekście SIEMACHY będziemy zatem pytać zarówno o adekwatną strukturę organizacyjną, jak i strategię rozwoju na kolejne lata.
 
Głównym moderatorem „SIEMACHA forum” jest Klub Jagielloński.  
Siemacha Online close