Control Process S.A. wspiera SIEMACHĘ

22 March 2016
Control Process S.A. wspiera SIEMACHĘ
Firma Control Process S.A. dołączyła do grona Partnerów SIEMACHY. Od marca 2016 r. wspiera działalność nowoczesnego domu dziecka w Odporyszowie. Celem współpracy jest m.in. wspieranie młodych ludzi w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań i talentów, mobilizowanie ich do podnoszenia swoich umiejętności oraz prowadzenia aktywnego, zdrowego stylu życia. 

Spółka Control Process S.A. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw zajmujących się realizacją w systemie "pod klucz" inwestycji w sektorze budownictwa specjalistycznego w Polsce. Posiadając udziały w kilkunastu specjalistycznych spółkach zależnych, stoi na czele Grupy Kapitałowej Control Process, jednego z największych podmiotów tego typu w kraju, które świadczą kompleksowe usługi inżynieryjno-budowlane dla najważniejszych obszarów polskiej gospodarki:
- wydobycie, przetwarzanie, transport i magazynowanie ropy naftowej i gazu ziemnego,
- produkcja, dystrybucja oraz rozdział energii elektrycznej i cieplnej,
- obiekty służące ochronie środowiska,
- instalacje przemysłowe oraz obiekty infrastrukturalne.

Spółka Control Process S.A. jest zaangażowana we wspieranie lokalnej społeczności, szczególnie orientując się na umożliwianie rozwijania aktywności fizycznej poprzez sponsorowanie inicjatyw sportowych
Siemacha Online close