Ekoświęta z SIEMACHĄ

29 December 2015
Category Informacje
Ekoświęta z SIEMACHĄ
Dzięki inicjatywie firmy KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zrealizowaliśmy konkursu na ekologiczne ozdoby choinkowe oraz akcję informacyjną na temat recyklingu odpadów.

Celem wspólnej akcji było rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży i propagowanie ekologii przez kreatywne wykorzystanie odpadów. Zgodnie z zasadami ogłoszonego konkursu wychowankowie wykonali ozdoby choinkowe z naturalnych materiałów lub odpadów, jak drewno, orzechy, szyszki, pestki owoców, makaron, piernik oraz ziarna zbóż, gazety, puszki, kartony, itp. Przy ocenianiu prac konkursowych brano pod uwagę kreatywność i inwencję twórczą uczestników, dobór odpowiednich materiałów, estetykę wykonanych prac, a także wielkość oraz ciężar ozdoby. Wszyscy uczestnicy konkursu brali także udział w edukacyjnych warsztatach ekologicznych zorganizowanych w Stowarzyszeniu SIEMACHA i w Domu Dziecka w Brzesku dotyczących wykorzystania wtórnego materiałów, a w szczególności segregacji śmieci.

Najlepsze zestawy ozdób choinkowych zostały zaprezentowane na choince podczas Wieczoru Kolęd, 20 grudnia 2015 roku w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva. Nagrody w formie bonów pieniężnych w wysokości 2000, 1500 i 1000 zł oraz trzech wyróżnień zostały oficjalnie przyznane na scenie przez przedstawicieli firmy KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - Panią Annę Sapotę oraz Pana Macieja Babraja.

Nagrody:
miejsce III - SIEMACHA Spot Wieliczka
miejsce II - SIEMACHA Spot Tarnów 
miejsce I - SIEMACHA Spot Odporyszów

Wyróżnienia:
Wychowankowie Domu Dziecka w Brzesku
SIEMACHA Spot Kozłówek
SIEMACHA Spot Ptaszyckiego

Głównym założeniem projektu była edukacja dzieci i młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego. Kampania idealnie wpisała się w szerszy projekt edukacji ekologicznej: „SIEMACHA naturalnie”. Ekologię traktujemy jako nowy wymiar tożsamości SIEMACHY. Chcemy rozwijać wśród najmłodszych przyrodnicze zainteresowania, które dostarczają wiedzy o świecie, służą zdrowiu i rozwijają zdolności twórcze.

Dziękujęmy firmie KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. za wsparcie realizacji tego projektu!

 
Siemacha Online close