Warsztaty naukowe pt. Terapia Rodzin

07 November 2015
Category Informacje
Warsztaty naukowe pt. Terapia Rodzin
W dniach 6-7 listopada 2015 roku w auli Stowarzyszenia SIEMACHA przy ul. Długiej 42 w Krakowie odbył się warsztat naukowy prowadzony przez profesora Valentína Escudero, zatytułowany: Terapia rodzin z klientami z zewnętrzną motywacją - budowanie przymierza terapeutycznego.

Profesor Valentín Escudero jest psychoterapeutą i superwizorem, dziekanem Wydziału Psychologii Uniwersytetu w La Coruña w Hiszpanii, honorowym profesorem State University of New York. Kieruje działem badań nad procesem terapii rodzinnej w Klinice Naval w La Coruña. Jest autorem publikacji naukowych w dziedzinie terapii rodzin. Zajmuje się badaniem przymierza terapeutycznego w pracy z rodzinami oraz zastosowania interwencji rodzinnych w obszarze pomocy społecznej i służb ochrony dzieci. Pracuje z rodzinami doświadczającymi traum, poważnych zaburzeń psychicznych, mierzącymi się z konsekwencjami przemocy czy procesem rozpadu rodziny. Wraz z Myrną Friedlander i Laurie Heatherington opracował System Obserwacji Przymierza Terapeutycznego w Terapii Rodzin i Par – SOFTA. Jest to model stosowany w pracy naukowej psychoterapeutów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii.
Celem warsztatu było pogłębienie wiedzy na temat:
·         praktycznych aspektów budowania przymierza terapeutycznego w terapii rodzin,
·         analizy i oceny obserwowalnych przejawów tworzącego się przymierza w oparciu o model SOFTA,
·         aktywności terapeutów wspierających budowanie przymierza z rodzinami o zewnętrznej motywacji do udziału w terapii.
To wydarzenie naukowe było współfinansowane ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Organizatorami warsztatu były: Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM. Warsztat był okazją do zintegrowania się środowiska psychoterapeutycznego. W warsztacie uczestniczyło 60 osób - oprócz organizatorów, przybyli także pracownicy Zakładu Terapii Rodzin, Krakowskiego Ośrodka Terapii, Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej UJ CM, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Zespołu asystentów rodziny MOPS w Rzeszowie oraz SIEMACHA SPOT z Mogilskiej i Długiej.
kip   psycholog   siemacha   terapia   warsztaty  
Siemacha Online close