Konferencja: profilaktyka krzywdzenia małych dzieci

25 May 2015
Category Informacje
Konferencja: profilaktyka krzywdzenia małych dzieci
8 maja w Krakowskim Instytucie Psychoterapii w Rzeszowie odbyła się konferencja adresowana do praktyków, którzy dostrzegają potrzebę podjęcia dyskusji na temat profilaktyki krzywdzenia małych dzieci (0–6 lat), jak również do osób zainteresowanych poszukiwaniem systemowych rozwiązań w zakresie wsparcia rodziny z małym dzieckiem zagrożonym krzywdzeniem.

​Intencją organizatorów konferencji było wspólne spotkanie przedstawicieli placówek terapeutycznych, oświatowych, socjalnych, medycznych w celu wymiany doświadczeń w zakresie podejmowania przez profesjonalistów działań profilaktycznych, jak również zarządzania siecią wspomagania rodziny w zakresie rozwijania współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych systemów przeciwdziałania krzywdzeniu małych dzieci.

Siemacha Online close