Fabryka Sztuk Pięknych

02 February 2015
Category Informacje
Fabryka Sztuk Pięknych
Celem międzyośrodkowego projektu jest promowanie nagrody Indywidualność Artystyczna Roku wśród potencjalnych kandydatów do tej nagrody oraz rozwijanie potencjału twórczego grupy starszych wychowanków SIEMACHA Spot charakteryzujących się szerokim zasobem umiejętności artystycznych.

Realizacja planowanych działań rozłożona jest na 10 spotkań weekendowych, odbywających się w ośrodku SIEMACHA Spot Długa, a także w ośrodku SIEMACHA Spot Mogilska.

W projekcie wezmą udział osoby, które posiadają duże umiejętności twórcze. Chcemy, aby zrozumieli, że w twórczości nie muszą trzymać się określonych ram. Najważniejsze jest natomiast w tym procesie pokazywanie samego siebie, swoich pomysłów i sposobu postrzegania świata, a także radość z samego tworzenia. Tylko wówczas wytworzona praca może być oryginalna i zaskakująca. – dodaje Karolina Turbak, dyrektor placówki SIEMACHA Spot Długa.

Uczestnicy zajęć zapoznają się z ofertą kulturalną Krakowa, zarówno sztuki muzealnej jak i streetart’u. Będą mogli kształtować postawy człowieka otwartego na nowe, niekonwencjonalne formy pracy artystycznej, takich jak body painting, fotografia artystyczna czy etiudy filmowe.Projekt dostarcza także okazji do doświadczania radości z tworzenia i oglądania efektów swojej pracy.

Hasłem przewodnim projektu jest „Fabryka Sztuk Pięknych”, stąd działania w ramach projektu będą podzielone na cykle, których nazwy związane są z etapami produkcji fabrycznej.

Cykl Eksploracja będzie polegał na pozyskiwaniu wiedzy, poszerzaniu wiadomości z dziedziny sztuki, współczesnych trendów, stosowanych technik. W ramach tego cyklu planowane są również wyjścia na wystawy, do teatru, na koncerty by dostarczyć uczestnikom wiedzy na temat współczesnych kierunków w sztuce i reprezentujących je artystów.

Obróbka to nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu, przetwarzanie dostępnych materiałów w nowy produkt czy dzieło. Reprodukcja to z kolei kopiowanie, odwzorowywanie dostępnych już materiałów. Ostatni cykl – Fabrykacja – polega na kształtowaniu, budowaniu i wytwarzaniu zupełnie nowego produktu w oparciu o własne pomysły.

Dodatkowo każda działalność artystyczna uczestników zostanie udokumentowana fotograficznie, dzięki czemu uczestnicy stworzą swoje artystyczne portfolio.

Połączenie sztuki i tworzenia artystycznego z przemysłem jest prowokacją uczestników, która ma celu ich zaskoczenie, zainspirowanie, skłonienie do niestandardowego myślenia. Wpisuje się to też w nurt współczesnej sztuki alternatywnej, która wykorzystuje przestrzeń industrialną.

Po zakończeniu projektu zostanie przygotowane multimedialne portfolio każdego z uczestników dokumentujące jego artystyczne działania i wystawa prac w ośrodkach biorących udział w projekcie.

Zobacz galerię zdjęć ->
Siemacha Online close