SIEMACHA Spot 24/7 po raz trzeci we Wrocławiu

31 March 2014
SIEMACHA Spot 24/7 po raz trzeci we Wrocławiu
Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz, oficjalnie otworzył trzecią placówkę całodobową Stowarzyszenia SIEMACHA we Wrocławiu. SIEMACHA Spot 24/7 mieści się w niedawno wyremontowanym i odpowiednio wyposażonym mieszkaniu, w którym poczucie bezpieczeństwa oraz niezbędną opiekę znajdzie dziesięciu wychowanków. Pobyt w placówce zapewni im lepszy start w dorosłe, samodzielne i odpowiedzialne życie.  

W piątek, 28 marca, w obecności przedstawicieli samorządu lokalnego oraz pracowników pomocy społecznej Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego, została oficjalnie otwarta trzecia placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez Stowarzyszenie SIEMACHA we Wrocławiu. W mieszkaniu przy ul. Dworcowej 8, które zostało odpowiednio zaadaptowane i starannie wykończone, dziesięciu wychowanków znalazło całodobową opiekę, niezbędną pomoc pedagogiczną oraz wsparcie psychologiczne. Placówka o nazwie „SIEMACHA Spot 24/7” zapewni podopiecznym szanse na lepszy start w dorosłe, samodzielne i odpowiedzialne życie.

Powodem spotkania było przede wszystkim otwarcie nowej placówki Stowarzyszenia SIEMACHA we Wrocławiu – placówki odpowiadającej wymogom obowiązującej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zarazem była to okazja, by w gronie kluczowych partnerów Stowarzyszenia, które od ponad 20 lat realizuje zadania statutowe w oparciu o model partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego, podsumować trzy lata działalności organizacji we Wrocławiu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym osoby odpowiedzialne za system pomocy społecznej we Wrocławiu, a także prywatni przedsiębiorcy oraz działacze społeczni, którzy systematycznie wspierają działalność SIEMACHY.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia; Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW; Anna Józefiak-Materna – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu; ks. Andrzej Augustyński – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia SIEMACHA.

Pierwsze placówki opiekuńczo-wychowawcze Stowarzyszenia SIEMACHA rozpoczęły działalność pod koniec 2005 roku w Krakowie. Od tego czasu Stowarzyszenie konsekwentnie rozwija sieć tego rodzaju ośrodków zapewniając młodym osobom, poszkodowanym przez los i pozbawionym możliwości dorastania w biologicznych rodzinach, poczucie bezpieczeństwa, całodobową opiekę i niezbędną pomoc. Placówki o nazwie „SIEMACHA Spot 24/7” (w sensie formalno-prawnym „placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego”) nie zatrudniają kadry obsługowej w postaci kucharek, dozorców czy konserwatorów. Większość codziennych obowiązków, takich jak robienie zakupów, przygotowywanie posiłków czy rozliczanie rachunków, wychowankowie wykonują samodzielnie. Dzięki temu w naturalny sposób zdobywają podstawowe umiejętności, które w dorosłym życiu okazują się niezbędne. Wychowankowie trafiają do takich placówek na podstawie orzeczeń sądu rodzinnego. Obecnie Stowarzyszenie SIEMACHA prowadzi 8 oddziałów „SIEMACHA Spot 24/7”, a tym samym zapewnia całodobową opiekę ponad 100 wychowankom.

ks. Andrzej Augustyński Dyrektor Generalny Stowarzyszenia SIEMACHA: „To dla nas powód do dumy, że zaproponowana koncepcja prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, spotkała się we Wrocławiu z tak dobrym przyjęciem i wysoką oceną. Z satysfakcją angażujemy się w modernizację lokalnego systemu pomocy społecznej, kierując się przede wszystkim dobrem naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie znacząco poszerzymy zakres współpracy z Miastem Wrocław”.
Siemacha Online close