Równie ważne jak zaufanie naszych podopiecznych jest dla nas zaufanie, którym darzą nas partnerzy – lokalne samorządy, przedsiębiorcy i osoby prywatne.

Rodzi ono nie tylko poczucie pewności i bezpieczeństwa, ale również zobowiązanie do tego, by jeszcze skuteczniej realizować powierzone nam zadania, wyznaczone cele i misję Stowarzyszenia. Zaufanie we wzajemnych relacjach z wychowankami i partnerami jest gwarantem efektywności naszych działań. Budujemy je w odniesieniu do pięciu statutowych wartości Stowarzyszenia takich jak: jawność, trwałość, systemowość, przywództwo oraz jakość. Przykładamy ogromną wagę do tego, by każde znajdujące się pod naszą opieką dziecko mogło otrzymać profesjonalne i życzliwe wsparcie, a wszystkie powierzone nam przez partnerów środki zostały należycie zagospodarowane – przekute w skuteczną pomoc i realną zmianę społeczną.

Najlepszym dowodem na to że misja realizowana w oparciu o zaufanie tych, którym chcemy pomagać i tych, dzięki którym możemy nieść pomoc, jest podstawą owocnej współpracy, są rekomendacje wystawione przez naszych parterów.
 

Siemacha Online close