Wiedza oparta na 25 -letnim doświadczeniu oraz najlepszych wzorcach pedagogicznych to nasz największy kapitał.

Stosowane przez nas metody pracy z dziećmi i młodzieżą są autorskim programem – programem, który nie powstawał przy biurku, ale rodził się przez wiele lat, w trakcie pracy z młodymi ludźmi i przy ich współudziale. Osią tego programu jest idea wychowania rówieśniczego, której wartość odkrył w 1886 r. ks. Kazimierz Siemaszko CM.

W działalności terapeutycznej odwołujemy do najlepszych tradycji krakowskiej szkoły psychiatrii, założonej przez Antoniego Kępińskiego i Marię Orwid. Nie koncentrujemy się na deficytach i dysfunkcjach naszych podopiecznych, ale stwarzamy im optymalne warunki dla twórczego rozwoju, rozbudzamy motywacje, projektujemy nowe wyzwania i wskazujemy ambitne cele – zgodnie z zasadą: „Kto nie buduje, ten musi burzyć”. Aby pomagać skutecznie, trzeba ciągle przechodzić od braków do potencjałów.


Publikacje

Siemacha Online close