Rozwijamy się nieustannie. Otwieramy nowe placówki, kreujemy nowe przestrzenie rozwoju. Nade wszystko jednak – rozwijamy się w głąb, to znaczy: pracujemy nad ideami, badamy współczesną kulturę, stawiamy diagnozy i poszukujemy optymalnych rozwiązań.

Od dwudziestu lat zmieniamy kształt polskiego społeczeństwa upominając się o takie wartości jak „podwórko” i „wychowanie rówieśnicze”. Odważnie spoglądamy w przyszłość. Mamy jasno sprecyzowane plany na najbliższe dziesięciolecie. Stawiamy sobie wysokie wymagania.

Do 2020 roku chcemy stać się największą i najlepiej funkcjonującą organizacją pożytku publicznego świadczącą systemową pomoc dzieciom i młodzieży w Polsce. Mamy ambicję, by stworzyć ogólnopolską sieć nowoczesnych placówek SIEMACHA Spot. Rozwijamy pionierski w skali świata projekt „SIEMACHA w galeriach handlowych” i tym samym – na forum kraju i świata – upominamy się o przestrzeń społeczną w przestrzeni na wskroś komercyjnej. Prowadzimy Centra Rozwoju Com-Com Zone, które cieszą się dużą popularnością i zdobywają wielu entuzjastów dzięki starannemu połączeniu działalności społecznej i komercyjnej. Zapewniamy również coraz więcej miejsc, w których specjalistyczną pomoc psychologiczną bezpłatnie świadczą wykwalifikowani terapeuci z Krakowskiego Instytutu Psychoterapii.
 

Siemacha Online close