Obowiązkiem organizacji pożytku publicznego jest publikowanie sprawozdań i raportów. SIEMACHA w sposób precyzyjny wypełnia wszystkie przepisane prawem wymogi.

Staramy się pokazać prawdziwą SIEMACHĘ, bez upiększeń, maski i makijażu, ale równocześnie zaprezentować dynamicznie rozwijającą się organizację, pełną ideałów społeczność, efektywny system pomocy dzieciom.
 


Siemacha Online close