W Stowarzyszeniu SIEMACHA pracuje ponad 250 osób – kompetentnych i doświadczonych pedagogów, psychologów i pracowników administracji. Dbamy o systematyczne podnoszenie kwalifikacji naszej kadry, którą nagradzamy za rozwój i osiągnięcia zawodowe.

Środowisko SIEMACHY to nie tylko miejsce pracy, ale również miejsce osobistego rozwoju i spełnienia dzięki skutecznej pomocy niesionej innym. Nasi pracownicy są nie tylko profesjonalistami, ale również społecznikami. Praca z dziećmi, młodzieżą i pacjentami to dla nich coś więcej niż zawód – to pasja i źródło satysfakcji. Twórcze pomysły wcielane w życie przez Stowarzyszenie są inspirowane potrzebami podopiecznych i zaangażowaniem autorów. SIEMACHA to wspólne dzieło wychowawców, podopiecznych i partnerów Stowarzyszenia. Razem stwarzamy dzieciom i młodzieży warunki do twórczego rozwoju, inwestując tym samym w kondycję społeczeństwa obywatelskiego.
 


Siemacha Online close