Działamy w oparciu o trzy źródła finansowania: dotacje samorządowe, wsparcie prywatnych przedsiębiorstw oraz własną aktywność gospodarczą. Jawność to jedna z naszych wartości statutowych.

Dbamy o jej przestrzeganie – w wymiarze prawnym i etycznym – ze szczególną starannością. W odniesieniu do wydatkowania wszystkich środków stosujemy trzy kluczowe kryteria: efektywność, gospodarność i transparentność. Jako stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP) corocznie składamy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z naszej działalności. Prowadzimy działalność gospodarczą zgodnie ze standardami ekonomii społecznej. Celem naszej działalności nie jest kumulacja zysku, ale inwestowanie pozyskanych w sposób komercyjny środków w zmiany społeczne. Wypracowane przez Stowarzyszenie zyski przeznaczane są na realizowanie zadań statutowych, w tym niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 


Siemacha Online close