Realizujemy misję społeczną w oparciu o pięć statutowych wartości, takich jak: jawność, trwałość, systemowość, przywództwo oraz jakość. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i formalno-prawnymi. Dbamy o transparentność w zakresie planowania, realizacji i finansowania projektów.


Koncentrujemy się na długoterminowych celach i kompleksowej pomocy – budowanej na trzech filarach: wychowaniu, sporcie oraz terapii. Jesteśmy jedną z największych w Polsce organizacji społecznych świadczącą systemową pomoc dzieciom i młodzieży. Mamy aspiracje i z pełnym zaangażowaniem pracujemy nad tym, by w dziedzinie pracy społecznej być liderem na skalę ogólnopolską. Wysoka jakość pomocy, którą niesiemy, jest wyrazem szacunku zarówno dla tych, którym jest udzielana, jak i dla wszystkich, którzy wspierają naszą działalność. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, zapewniamy podopiecznym nowoczesną, przyjazną przestrzeń i wdrażamy nowatorskie, wychodzące naprzeciw zmianom społecznym metody pracy z młodzieżą.


b6db47d8312895f
Siemacha Online close