Działamy w oparciu o trzy źródła finansowania: dotacje samorządowe, wsparcie prywatnych przedsiębiorstw oraz własną aktywność gospodarczą.

Jawność to jedna z naszych wartości statutowych. Dbamy o jej przestrzeganie – w wymiarze prawnym i etycznym – ze szczególną starannością. W odniesieniu do wydatkowania wszystkich środków stosujemy trzy kluczowe kryteria: efektywność, gospodarność i transparentność. Jako stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP) corocznie składamy w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z naszej działalności.

SIEMACHA prowadzi działalność gospodarczą zgodnie ze standardami ekonomii społecznej. Celem naszej działalności nie jest kumulacja zysku, ale inwestowanie pozyskanych w sposób komercyjny środków w zmiany społeczne. Wypracowane przez Stowarzyszenie zyski przeznaczane są na realizowanie zadań statutowych, w tym niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.


Sprawozdanie 2018

Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie 2014

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie 2011

Sprawozdanie 2010

Siemacha Online close