SIEMACHA to 125 lat tradycji wychowania rówieśniczego! W 1886 roku, gdy Amerykanie wyprodukowali pierwszą butelkę Coca-Coli, a Niemcy skonstruowali pierwszy egzemplarz Mercedesa, w Krakowie ks. Kazimierz Siemaszko CM odkrył fundamentalną wartość wychowania rówieśniczego. Idea dała początek wyjątkowemu przedsięwzięciu, które przybrało kształt Stowarzyszenia SIEMACHA.

Historia naszej organizacji oraz biografie osób, które na przestrzeni wielu lat uczestniczyły w jej tworzeniu, układa się w niezwykle ciekawą opowieść – opowieść o odkrywaniu energii i entuzjazmu, talentów i potencjałów „zaklętych” w trwałych relacjach rówieśniczych.

W 1886 r., w Krakowie przy ul. Długiej 42, w zakupionym na ten cel budynku ks. Kazimierz Siemaszko zorganizował „dom schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i osieroconych chłopców”. W latach 50–tych XX w Zakłady Wychowawcze im. ks. Siemaszki zostały zmuszone do zaprzestania działalności.

W 1993 r. SIEMACHA odrodziła się w nowej formie. Pierwsza placówka dzienna SIEMACHY przy ul. Długiej 42 dała początek sieci kolejnych ośrodków. W listopadzie 2003 r. odbyło się uroczyste spotkanie założycielskie Stowarzyszenia. Był to silny impuls do intensywnego rozwoju organizacji w obszarze wychowania, sportu i terapii. Uruchomiono nowe formy działalności statutowej oraz działalność gospodarczą, powstały nowoczesne placówki, znacznie wzrósł zasięg oferowanej pomocy. SIEMACHA zamierza rozwijać się dalej. Wierzymy bowiem, że duża społeczność daje stabilność i wiedzę niezbędną do niesienia skutecznej pomocy.

Kalendarium placówek>>

 • 1886

  Amerykanie produkują pierwszą butelkę Coca-Coli.
  Niemcy konstruują pierwszy egzemplarz Mercedesa.
  Ks. Kazimierz Siemaszko odkrywa wychowanie rówieśnicze.
  W Krakowie bierze początek oryginalna tradycja pedagogiczna.
   

 • 1993

  Po okresie przymusowego zawieszenia działalności
  SIEMACHA odradza się w nowej formie.
  Powstaje pierwsza placówka dzienna SIEMACHY w Krakowie,
  ​która daje impuls do powstania sieci tego typu ośrodków.

   

 • 2004

  W krakowskich sukiennicach odbywa się
  spotkanie założycielskie Stowarzyszenia SIEMACHA.
  Powstają nowe formy działalności statutowej i gospodarczej.
  Organizacja rozwija obszary wychowania, sportu i terapii.

 • 2016
  SIEMACHA świętuje 23 lata działalności.
  Stowarzyszenie wyróżnia innowacyjność działania,
  pogłębione zaplecze ideowe, silna tożsamość instytucjonalna
  i ogólnopolska skala działalności.
 • 2018
  Stowarzyszenie SIEMACHA
  będzie obchodzić 25-lecie działalności. 
  2018 rok wypełnią wydarzenia, atrakcje i spotkania
  sygnowane hasłem "25 urodziny SIEMACHY".
Siemacha Online close