Tylko dobrze zorganizowana, systematyczna i długofalowa pomoc przynosi oczekiwane rezultaty. Pomoc udzielana doraźnie i przypadkowo jest nie tylko nieskuteczna, ale często przynosi efekt odwrotny do zamierzonego.

Od sposobu organizacji podmiotu, który niesie pomoc, zależy to, czy będzie ona właściwie dystrybuowana, a w konsekwencji efektywna. Właśnie z tego powodu, poza zapleczem ideowym i pedagogicznym Stowarzyszenia, przykładamy dużą wagę do jego struktury organizacyjnej. Mamy aspirację, by w sektorze społecznym być organizacją o silnej tożsamości instytucjonalnej, zdolnej do długoterminowej współpracy z samorządami, przedsiębiorcami i podmiotami społecznymi. 


Dane rejestrowe Stowarzyszenia SIEMACHA

Siemacha Online close