CZŁONKOWIE HONOROWI STOWARZYSZENIA SIEMACHA

śp. kard. Franciszek
Macharski

Zaangażowany w działalność Stowarzyszenia SIEMACHA od początku istnienia organizacji. Trudno przecenić pomoc i wsparcie Kardynała, bez którego Stowarzyszenie, szczególnie w latach 90–tych, na początku działalności, nie mogłoby rozwijać się tak prężnie. Kard. Macharski przyjął święcenia kapłańskie 2 kwietnia 1950 r. z rąk kard. Adama Stefana Sapiehy. W latach 1970–78 był rektorem krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po wyborze Karola Wojtyły na papieża ks. Macharski został metropolitą krakowskim. W stanie wojennym walczył o prawa internowanych i ich rodzin, a w 1981 r. po zamachu na Jana Pawła II poparł organizatorów słynnego Białego Marszu. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu i honorowym obywatelem wielu miast. Otrzymał doktoraty honoris causa m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Za działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego w 2000 r. otrzymał Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą przyznany przez prezydenta Niemiec Johannesa Raua, a za wieloletnią działalność na rzecz współpracy polsko-francuskiej w 2007 r. Order Oficera Legii Honorowej.

Aleksander
"Makino" Łodzia-Kobyliński

Barwna postać krakowskiej estrady, pieśniarz i gitarzysta, który w 1946 roku uczył się w Zakładzie Wychowawczym im. ks. Siemaszki przy ul. Długiej 42 w Krakowie. Najstarszy żyjący wychowanek Zakładów Wychowawczych, który dziś systematycznie spotyka się z podopiecznymi Stowarzyszenia SIEMACHA dzieląc się opowieściami z czasu działalności pedagogicznej ks. Kazimierza Siemaszki CM. „«Makino» Kobyliński to uosobienie wielu lat historii naszej organizacji. To osoba, od której po raz pierwszy słyszałem określenia doskonale dziś znane: «jestem od Siemachy», czy «idziemy do Siemachy»” – mówi ks. Andrzej Augustyński. Założyciel i lider kapeli „Andrusy”, która kultywuje folklor krakowskiego Zwierzyńca. Zapalony kibic Cracovii oraz autor pieśni „Cracovia”, znanej również pod nazwą „Z mariackiej wieży”, będącej w przeszłości hymnem tego klubu sportowego.

śp ks. prof. Władysław
Bomba CM

Duchowny rzymskokatolicki, misjonarz św. Vincentego a Paulo, profesor teologii, wykładowca w Instytucie Teologicznym w Krakowie w latach 1969–1975 i od 1982 r., wicerektor wymienionej uczelni w latach 1969–1973, dyrektor kleryków w latach 1971–1973, następnie superior domu, rektor i wykładowca Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie w latach 1973–1982, wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w latach 1982–1988, w latach 1991–1994 superior i proboszcz parafii Matki Bożej z Lourdes, a następnie superior domu Księży Misjonarzy na Kleparzu w Krakowie. Wybrane publikacje: „Misjonarze św. Vincentego a Paulo w Polsce” – redakcja, tom I i II, „Ludwika de Marillac i Vincenty a Paulo” tom I (tłumaczenie z francuskiego), „Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Vincentego a Paulo w Polsce” tom II. Artykuły: „Liturgia uświęcenia Czasu” — modlitwa kościoła w niekatolickich wyznaniach chrześcijańskich w „Misterium Christi”, „Msza Święta – kult eucharystyczny poza mszą świętą”. Wieloletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SIEMACHA. Związany z działalnością Stowarzyszenia od początku jego działalności.

śp Kazimierz
Augustyński

Pochodzi z rodziny o tradycjach patriotycznych i społecznych, bratanek Jana Augustyńskiego - twócy polskiego szkolnictwa na ziemi gdańskiej, Zygmunta Augustyńskiego - twórcy nowoczesnej polskiej prasy i Stanisława Augustyńskiego - starszego radcy skarbu i posła na Sejm II RP, emerytowany nauczyciel zawodu w Zakładach Silników Elektrycznych w Tarnowie. Działacz NSZZ "Solidarność", prezes oddziału Akcji Katolickiej w Tarnowie. Promotor lokalnych historii i tradycji, człowiek społecznie zaangażowany, poeta amator. Odznaczony "Honoris Gratia" przez Prezydenta Miasta Krakowa. Przekazał majątek rodzinny współtworząc ośrodek wakacyjny dla dzieci w Odporyszowie. Aktywnie wspiera działalność nowoczesnego domu dziecka w Odporyszowie.

Anna
Buczek

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, długoletnia pracowniczka i członkini Rady Nadzorczej firmy Inwestprojekt w Katowicach. Przedsiębiorczyni na rynku budowlanym, twórczyni firmy Usługi Projektowe 'ARCHITEKT" działającej od ponad 20 lat na rynku śląskim. Osoba społecznie zaangażowana na rzecz osób niepełnosprawnych i terminalnie chorych. Należy do grona fundatorów Fundacji Rozwoju Społecznego DEMOS. Honorowy Członek Hospicjum w Chorzowie. Wyróżniona nagrodą "Otwarte Serce" za działalność dla Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny w Chorzowie. Bierze aktywny udział w życiu SIEMACHY i wspiera je finansowo. Brała udział w rewitalizacji budynku przy ul. Długiej w Krakowie. Projektowała i całościowo nadzorowała ośrodek w Zubrzycy Dolnej. Zaangażowana na rzecz budowy domu dziecka w Odporyszowie.

Teresa
Drewniak

Absolwentka Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletnia Prezes Krakowskiej Fundacji Sztuki Baletowej, obecnie od 22 lat Prezes Krakowskiego Klubu Pań zrzeszającego kobiety związane z różnymi dziedzinami nauki i sztuki. Z SIEMACHĄ związana od początku jej istnienia, jest Członkiem założycielem. Orędowniczka i lobbystka idei Stowarzyszenia w środowiskach kulturalnych i naukowych Krakowa oraz Polski. Jest osobą żywo recenzującą wszystkie działania podejmowane przez Stowarzyszenie i aktywnie uczestniczącą w bieżących wydarzeniach naszej organizacji.

Zbigniew
Jagiełło

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. Członek Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszających międzynarodowe środowisko bankowe. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Wybrany Prezesem Roku 2011 przez Gazetę Giełdy Parkiet. Laureat Wektora 2011 przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP oraz Złotego Bankiera w kategorii Osobowość Roku 2011. Uznany także za Menedżera Roku 2011 w konkursie Gazety Bankowej. W 2012 roku tytuł jednego z Top 20 Managerów na czas kryzysu przyznał mu Bloomberg Businessweek Polska. W 2013 został uhonorowany przez Miesięcznik Finansowy Bank nagrodą specjalną Innowator Sektora Bankowego 2012. Otrzymał również tytuły miesięcznika Brief - Człowiek Roku 2013 i Dziennika Gazety Prawnej - Wizjoner 2013. Jest także Wiceprzewodniczącym Rady Programowej Fundacji PKO Banku Polskiego, która powstała w 2010 roku z jego inicjatywy. Od 2011 roku konsekwentnie wspiera działalność SIEMACHY. Inicjator wspólnych projektów szkoleniowych dla pracowników PKO BP i Stowarzyszenia. Zaangażowany w budowę nowoczesnego domu dziecka w Odporyszowie.

śp. Krzysztof
Kozłowski

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie studiował filozofię. Związany ze środowiskiem "Tygodnika Powszechnego", od 1965 do 2007 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego, a także prezesa Fundacji "Tygodnika Powszechnego". W roku 1990 był szefem Urzędu Ochrony Państwa a następnie w latach 1990-1991 w rządzie Tadeusza Mazowieckiego ministrem spraw wewnętrznych. Przez cztery kadencje sprawował mandat senatora RP. Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" oraz odznaką "Honoris Gratia" za zasługi dla Krakowa. Zasiadał w Radzie Fundatorów Krakowskiej Fundacji Komunikacji Społecznej dzięki czemu pomógł SIEMASZE pozyskać środki tejże Fundacji na budowę auli wraz z jej wyposażeniem multimedialnym. Wspierał Stowarzyszenie promując jego idee w środowiskach krakowskim, jak i ogólnopolskim. Zmarł 26 marca 2013 w Krakowie i wyrażając wdzięczność za poświęcony czas i trud na rzecz naszego Stowarzyszenia pośmiertnie obdarzyliśmy go tytułem Członka Honorowego.

Stanisław
Łukasik

Polski przedsiębiorca na rynku deweloperskim i budowlanym, twórca firmy INTER-BUD. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1989 roku zakładając firmę remontowo-budowlaną, następnie skład materiałów budowlanych w Krakowie. Aktualnie prowadzi między innymi działalność deweloperską, produkcję okien PCV i aluminiowych systemów elewacyjnych. Odznaczony "Honoris Gratia" przez Prezydenta Miasta Krakowa. INTER-BUD jako Krakowski Mieszkaniowy Deweloper roku 2010, 2008, 2006 oraz 2004. Jest wiarygodnym przedsiębiorcą i osobą o wyjątkowej wrażliwości społecznej. Konsekwentnie wspiera finansowo Stowarzyszenie, jednocześnie biorąc aktywny udział w życiu naszej społeczności. Znacząco przyczynił się do rewitalizacji budynku SIEMACHY przy ul. Długiej 42 w Krakowie. Jest kluczowym partnerem nowoczesnego domu dziecka w Odporyszowie.

Rafał
Sonik

Polski przedsiębiorca na rynku deweloperskim, założyciel Comdevelopment, Interimpex i Gemini Holding. Działa w wielu branżach: IT, farmaceutycznej, księgarskiej, deweloperskiej. Sportowiec startujący na quadach w rajdach terenowych, sześciokrotny mistrz Polski w rajdach enduro, aktualny mistrz świata w klasie FIM Cross-Country na quadach, wielokrotny uczestnik rajdu Dakar, kapitan reprezentacji Polski w rajdach terenowych. Filantrop zaangażowany w działalność organizacji wychowawczych, edukacyjnych i ekologicznych. Od wielu lat dofinansowuje nasze Stowarzyszenie. Współtwórca projektu "SIEMACHA w galeriach handlowych". Wybudował i udostępnił nowoczesny obiekt na działalność SIEMACHA Spot Gemini Park w Tarnowie.

Dariusz
Lubera

Od 1985 związany zawodowo z energetyką dystrybucyjną. Karierę zawodową rozpoczynał w 1983 r. w Zakładach Mechanicznych Tarnów. W ZE Tarnów, a następnie w Enionie przeszedł wszystkie szczeble kariery, od referenta po prezesa zarządu. W latach 2001-2003 był członkiem rady nadzorczej PSE. Wieloletni członek: Rady ds. Cen Transferowych w Sektorze Energetycznym przy Ministerstwie Gospodarki, Polskiego Klubu Kogeneracji KOGEN Polska i PKEE. Lubera od 1998 do 2008 roku był prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Od 2008 r. stoi na czele Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Jest wiceprzewodniczącym Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczący, a następnie członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego Live Working Association. Prezes zarządu TAURON Polska Energia w latach 2008-2015 i to dzięki niemu od 2014 firma stała się Partnerem Sportowym SIEMACHY. Dariusz Lubera to magister inżynier elektryk z dyplomami Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Janusz
Kadela

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Proxima-Service. Firma aktywnie wspiera wiele społecznych inicjatyw, szczególnie w zakresie sportu i kultury. Jest głównym sponsorem Teatru Nowego Proxima i prowadzi żeński klub siatkarski, który osiąga wielkie sukcesy w pierwszej lidze. Dzięki wsparciu Proxima-Service placówka SIEMACHY przy ul. Długiej w Krakowie została wyposażona w sprzęt komputerowy. Proxima współfinansowała także wyposażenie nowoczesnego domu dziecka i Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie. Nigdy nie odmawia wsparcia finansowego wyjazdów czy wycieczek dla wychowanków i zawodników Akademii Sportu Progres.

Edyta i Adam
Plackowie

Państwo Plackowie wyróżniają się wielką wrażliwością i zaangażowaniem społecznym. Oknoplast wspiera SIEMACHĘ od dokładnie 10 lat. W tym czasie firma znacząco dofinansowała gruntowną przebudowę placówki przy ul. Długiej i Na Kozłówce. Była jednym z najważniejszych partnerów budowy nowoczesnego domu dziecka oraz Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie, w którym wszystkie okna i drzwi zostały podarowane przez tę firmę. Pomogła zorganizować wiele wycieczek i wyjazdów, także zagranicznych dla wychowanków SIEMACHY. Nie było dotąd Świąt, podczas których Adam Placek zapomniałby o podopiecznych SIEMACHY. Pan Prezes aktywnie uczestniczy w życiu Stowarzyszenia: odwiedza placówki i bierze udział w ważnych dla społeczności wydarzeniach.

Jerzy
Dudek

Jerzy Dudek - wybitny polski bramkarz, reprezentant Polski, finalista Ligii Mistrzów. Swoją przygodę z piłką rozpoczynał w rodzinnym mieście Knurowie - gdzie grał w miejscowej Concordii Knurów. Kilka lat później rozpoczął zagraniczną przygodę piłkarską, występując kolejno w zespołach Feyenoord Rotterdam, FC Liverpool oraz Realu Madryt. Zarówno w Feyenoordzie jak Liverpoolu był kluczowym graczem swojego zespołu. W pamiętnym finale z 2005 roku w barwach FC Liverpool w finale Champions League przeciwko AC Milan, trzykrotnej obronił strzały przeciwnika w serii rzutów karnych, dzięki czemu jego drużyna zdobyła to zaszczytne trofeum. Jerzy Dudek, po Zbigniewie Bońku oraz Józefie Młynarczyku jest trzecim Polakiem, któremu udało się zdobyć puchar Ligi Mistrzów. Zwieńczeniem jego piłkarskiej kariery były występy w utytułowanym Realu Madryt. Po wyprowadzce z Madrytu przeniósł się wraz z rodziną do Krakowa, gdzie realizuje się na różnych szczeblach sportowej działalności m.in. obejmuję w listopadzie 2012 roku patronat na Akademią Sportu Progres, prowadzoną przez Stowarzyszenie SIEMACHA. Od roku 2012 również aktywny Członek Stowarzyszenia SIEMACHA. Istotnie przyczynił się do rozwoju sportowej działalności naszego Stowarzyszenia.

Anthony
Apap

Anthony Apap (obywatel Republiki Malty). Na swoim koncie ma 35 lat zaangażowania na rzecz obywateli RP. Zasłużył się działalnością społeczną na rzecz społeczności SIEMACHY poprzez opiekę nad grupami młodzieży odbywającymi kursy j. angielskiego na Malcie (w sumie ok. 20 osób), a także poprzez organizację wakacji dla polskich dzieci na Malcie (w sumie ok. 250 osób). Nieustannie przeprowadza akcje promujące Polskę a szczególnie Stowarzyszenie SIEMACHA na Malcie (np. programy telewizyjne, wizyty studyjne). Wielokrotnie włączał się pro bono w organizację grup obywateli maltańskich odwiedzających Polskę (w sumie ok. 100 osób). W roku 2011 odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką Honoris Gratia. Od czerwca 2018 roku Honorowy Członek Stowarzyszenia SIEMACHA.

Grzegorz
Markowski

Lider zepołu PERFEKT Swoją karierę zaczynał od śpiewania w amatorskiej grupie Watabah, następnie jako wokalista w Studio Piosenki ZAKR. W latach 1974–1978 karierę kontynuował, występując w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej na Okólniku, oraz w grupie Victoria Singers, po jego odejściu przemianowanej na festiwalu opolskiego. Wokalista nagrał również motyw do serialu Castlebar w Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Bogdana Olewicza i W latach 1980–1983 występował jako główny wokalista zespołu, z którym nagrał dwie płyty. W 1983 grupa Perfect została rozwiązana, a Grzegorz Markowski zaczął występować razem z formacjami Hazard i Samolot. Polskie Nagrania wydały jego solową płytę Stadionie Dziesięciolecia w ramach "Perfect Day" oraz Gdańskiej W 2010 wraz z Markowski & Sygitowicz. Postanowieniem byłego prezydenta RP z 30 maja 2014 został odznaczony . Od lat 90 -tych związany ze Stowarzyszeniem SIEMACHA. Wspierał wychowanków w ich rozwoju muzycznym porzez wielolenie fundowanie warszatatów muzycznych dla początkujących muzyków. Kilkarotnie gościł wraz z zespołem na wydarzeniach SIEMACHY. W dniu 2 października 2018 roku zagrał charytatywnie koncert na gali 25-lecia Stowarzyszenia SIEMACHA.
Siemacha Online close