Jesteśmy stowarzyszeniem obywatelskim posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Zrzeszamy osoby, które inspirowane chrześcijańskim systemem wartości lub z jakichkolwiek innych szlachetnych powodów, pragną pomagać dzieciom i młodzieży poszukującym wsparcia, pomocy i opieki.

Kierujemy się – w szczególności – takimi wartościami jak: jakość, trwałość, jawność, systemowości, przywództwo. Efektywność naszych działań i skuteczność realizacji powziętej przez nas misji zależy w dużej mierze od siły całej społeczności, która tworzy środowisko SIEMACHY. Regularne spotkania Członków Stowarzyszenia, którzy na co dzień pracują w różnych firmach i instytucjach, wykonując specjalistyczne zawody, są nieocenioną okazją do dyskusji, wymiany poglądów, profesjonalnego wsparcia oraz wyznaczania kierunku rozwoju naszej organizacji.

Siemacha Online close