Równowaga niezbędna jest wszędzie – zarówno w życiu każdego człowieka, jak i w funkcjonowaniu każdej organizacji. Pomocą, której doświadczamy na co dzień, chcemy dzielić się zatem z tymi, który losowo znaleźli się w sytuacji bez porównania trudniejszej. Mamy nadzieję, że wsparcie SIEMACHY dla Ukrainy pozwoli nam pełniej docenić wartość pomocy, której doświadczamy jako organizacja pożytku publicznego.


Szpital w Winnicy
W lutym 2017 roku po raz kolejny zdobyliśmy się na wsparcie jednego z najbardziej potrzebujących szpitali na Ukrainie. Wszelkie środki, które zebraliśmy w ramach Charytatywnego Rautu Konsularnego w Tarnowie – zarówno te zebrane podczas kwesty, jak i te uzyskane trybem licytacji wartościowych przedmiotów – przekazaliśmy na rzecz Szpitala Dziecięcego „Centrum Matki i Dziecka” w Winnicy. Inicjatorem, a zarazem gospodarzem rautu był – jak co roku – Konsul Honorowy Ukrainy w Tarnowie, Bartłomiej Babuśka. Współorganizatorami tego wydarzenia, które po raz drugi odbyło się w Teatrze im. Ludwika Solskiego, był również Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, a także Stowarzyszenie SIEMACHA. 
Goście dopisali! W uroczystym spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, w tym m. in. goście specjalni, tj. Przedstawiciel Premiera Ukrainy odpowiedzialny za polsko-ukraińskie relacje inwestycyjne, Petro Matiaszek; Ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczycia; Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, Oleh Mandiuk, a także Mer Miasta Winnica, Sergiej Morgunov i Prezydent Miasta Tarnowa, Roman Ciepiela. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: Ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczycia; Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Krupa; Prezydent Miasta Tarnowa, Roman Ciepiela, a także Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Pan Jacek Piechota. 
Tegoroczny Charytatywny Raut Konsularny poprzedziło zamknięte spotkanie w tarnowskim ratuszu, w którym wzięli udział przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy, a także eksperci oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie polsko-ukraińskich relacji gospodarczych. Główny temat dyskusji został określony następująco: „Perspektywa dla polskich inwestycji w Ukrainie”. Dyskusję moderował Kamil Durczok z Polsat News.

Wspieramy szpital w Winnicy -> 

Szpital w Charkowie
Z początkiem 2016 roku stanęło przed nami wyzwanie, by wyposażyć nowopowstały, a zarazem zupełnie pozbawiony niezbędnego wyposażenia medycznego, Szpital Służby Granicznej Ukrainy w Charkowie, w którym leczą się między innymi kombatanci ATO Donbas. Aby sprostać temu zadaniu, w ścisłej współpracy z Konsulatem Honorowym Ukrainy w Tarnowie, a także z Polsko-Ukraińskim Instytutem Pomocy, zorganizowaliśmy w lutym 2016 roku Charytatywny Raut Konsularny w Tarnowie. W uroczystym spotkaniu, podczas którego prowadziliśmy kwestę, a także licytowaliśmy wartościowe obrazy i przedmioty (m. in. piłki z autografami Jerzego Dudka i Marcina Gortata) na rzecz szpitala w Charkowie, wzięło udział ponad 200 przedsiębiorców, działaczy politycznych i społecznych z Polski i Ukrainy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczycia, Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Krupa, Prezydent Miasta Tarnowa, Roman Ciepiela, a także Prezes Polsko–Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Jacek Piechota.

Kwesta na rzecz Ukrainy
W ślad za przekonaniem, że równowaga niezbędna jest wszędzie, co w naszym przypadku oznacza, że doświadczając pomocy, winniśmy sami tej pomocy udzielać, zdecydowaliśmy również o przeprowadzeniu w środowisku SIEMACHY kwesty na rzecz wyposażenia szpitala w Charkowie. Inspirowani chrześcijańskim wezwaniem do jałmużny w okresie Wielkiego Postu będziemy kwestować we wszystkich placówkach SIEMACHY aż do 20 marca, do Niedzieli Palmowej. Ostatnie kwesty odbędą się w placówkach SIEMACHY podczas przedświątecznych spotkań poszczególnych społeczności wychowanków, rodziców i pedagogów. Finalna okazja do wsparcia szpitala w Charkowie nadarzy się w Wielki Czwartek, w auli na Długiej 42, podczas corocznej liturgii otwierającej uroczyste obchody Triduum Pachalnego. Za pozyskane w ten sposób środki zakupimy w okresie świat Wielkanocnych drobny sprzęt medyczny, który przekażemy do Szpitala Służby Granicznej Ukrainy w Charkowie. O efektach naszej kwesty na rzecz Ukrainy będziemy rzecz jasna informować. 

SIEMACHA na Ukrainie
Współpraca Stowarzyszenia SIEMACHA i Konsulatu Honorowego Ukrainy w Tarnowie ma wymiar ściśle społeczny. Od początku 2016 roku chcemy wspólnie działać na rzecz wzmacniania kapitału społecznego polskiej i ukraińskiej młodzieży. Ważnym impulsem do podjęcia tego rodzaju aktywności stał się dla nas „Wieczór Kolęd AD 2015”, który miał ważny i wyjątkowy polsko-ukraiński charakter. Kontynuacją tych działań będzie realizacja projektów społecznych, które staną się dla młodzieży z Polski i Ukrainy okazją do zdobywania nowych doświadczeń i budowania trwałych relacji z rówieśnikami. Będziemy również zaszczepiać na Ukrainie idee pedagogiczne stanowiące fundament działalności SIEMACHY, a także podejmiemy działania na rzecz uruchomienia w obwodzie lwowskim stacjonarnej placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie SIEMACHA – placówki, która stanie się nowoczesną przestrzenią obywatelskiego rozwoju ukraińskiej młodzieży. Jesteśmy przekonani, że otwarcie tego rodzaju ośrodka z pewnością stałoby się istotnym elementem systemu pomocy społecznej na Ukrainie. Podczas wspomnianego Rautu w Tarnowie, 26 lutego 2016 roku, w obecności Ambasadora Ukrainy w Polsce, Andrija Deszczycia, podpisaliśmy w tym zakresie list intencyjny między Konsulatem Honorowym Ukrainy w Tarnowie i Stowarzyszeniem SIEMACHA.

Jesteśmy przekonani, że zarówno geograficzne sąsiedztwo, jak i podobieństwo doświadczeń historycznych i tradycji kulturowych stanowią najlepszą przesłankę do zacieśniania więzi, wymiany idei oraz trwałej współpracy polskiej i ukraińskiej młodzieży. Ta świadomość stanowi o sile naszego działania!

Wspieramy szpital w Charkowie

Charytatywny Raut Konsularny w Tarnowie
 
Siemacha Online close