Projekt pn. Rozszerzenie oferty wsparcia w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego we Wrocławiu realizowany jest w okresie od 17 września 2017 do 16 września 2020 r.
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych poprzez wspieranie rodziców lub opiekunów w wychowaniu dzieci i młodzieży - zorganizowanie opieki, zajęć specjalistycznych i pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Cel będzie osiągnięty poprzez poszerzenie oferty - rozszerzenie działalności placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w jednym miejscu - w lokalu na terenie CH Magnolia Park, ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław. Miejscem realizacji zadania będzie Wrocław oraz miejsca wycieczek i wyjazdów dzieci. Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej rozszerzoną ofertą zapewni dzieciom i młodzieży, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co najmniej 100 miejsc w każdym dniu działania placówki.

regulamin rekrutacji RPODS
Ogłoszenie - Instruktor Języka Angielskiego
Ogłoszenie - Instruktor Jezyka Niemieckiego
Ogloszenie - Doradca zawodowy

Siemacha Online close