Jesienią 2018 r. minęło  25 lat od rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia SIEMACHA
w Krakowie przy ul. Długiej 42, gdzie siedzibę miał uprzednio Dom Schronienia
i Dobrowolnej Pracy dla Biednych i Opuszczonych Chłopców prowadzony przez
ks. Kazimierza Siemaszkę. 
Stowarzyszenie SIEMACHA od 26 lat pomaga dzieciom i młodzieży. W naszych placówkach młodzi ludzie nawiązują relacje z rówieśnikami, korzystają z nieodpłatnych zajęć, zdobywają nowe umiejętności, rozwijają
swoje pasje i talenty.

Srebrny Jubileusz to niezwykły moment w życiu naszej organizacji. Dziś SIEMACHA jest jedną z największych
w Polsce organizacji pożytku publicznego zorientowanych na pomoc dzieciom. Prowadzi domy dziecka,
placówki dzienne dla młodzieży, centra sportowe oraz ośrodki poradnictwa i terapii. Pomaga systemowo
i długoterminowo. Wyróżnia ją innowacyjność i najwyższa jakość oferowanej pomocy. 

Do najważniejszych dokonań Stowarzyszenia należy m.in. otwarcie pierwszej w historii placówki dla młodzieży
w galerii handlowej, a następnie konsekwentne rozwijanie tego projektu poprzez otwieranie kolejnych, a także
budowa nowoczesnego kompleksu, do którego należy dom dziecka i centrum sportowe w Odporyszowie
k. Tarnowa.

Liczba podopiecznych już od kilku lat przekracza 3 tys. osób w 25 lokalizacjach w Polsce. Dzięki zaangażowaniu licznych partnerów organizacja przeznacza ponad 20 mln rocznie na cele społeczne.
SIEMACHA od początku swego istnienia odwołuje się do idei ośrodków szkolno-wychowawczych założonych przez ks. Kazimierza Siemaszkę. Z organizacją silnie związany był ks. Kard. Franciszek Macharski, który spotykał się na co dzień z wychowankami oraz uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach w historii Stowarzyszenia.Siemacha Online close