„Idee są najważniejsze. To one nas inspirują, definiują naszą działalność, decydują o sile i tożsamości środowiska SIEMACHY. Jesteśmy przekonani, że wychowanie młodego człowieka wymaga współgrania trzech elementów: domu, szkoły i podwórka. Świat rówieśniczy, który nazywamy „podwórkiem”, jest przez dorosłych często pomijany. Od jakości podwórka zależy bezpieczne wchodzenie w dorosłość”.

Stowarzyszenie SIEMACHA
Podstawowym „kapitałem” SIEMACHY nie są ani trwałe relacje z lokalnymi samorządami, ani długoterminowe umowy z przedsiębiorcami. Podstawowym zasobem SIEMACHY są idee oraz ludzie, którzy z pasją, entuzjazmem i determinacją wprowadzają je w życie. Starannie opracowujemy i efektywnie wdrażamy dobre pomysły. Jednym z problemów organizacji społecznych w Polsce jest brak jasnej wizji pomagania. Pozostają wtedy ogólnie słuszne hasła i ryzyko rozpraszania energii, a w skutek tego frustracji. Problemem jest także bylejakość i zaniedbywanie efektywności. Pomaganie, jak każda inna forma aktywności instytucjonalnej, musi być obliczona na efekt. Jeśli nie ma efektów, należy albo zaprzestać działania, albo zmienić metody.

SIEMACHA ma powody do satysfakcji. Jej źródłem są dokonania naszych wychowanków i rozbudowana sieć partnerów. Na świecie jest dużo pieniędzy, które czekają na idee. Te idee muszą jednak zostać dobrze zakomunikowane. Zerwaliśmy z językiem emocjonalnego szantażu. Nie szermujemy hasłami o pomaganiu biednym dzieciom i nie epatujemy ich nieszczęściem. Diagnozujemy problemy i proponujemy rozwiązania. Apelujemy bardziej do rozumu, niż do serca. Gromadzimy wiedzę o pomaganiu, która jest podstawowym kapitałem naszej organizacji.
Siemacha Online close