„Kształtowanie osobowości jest elementarnym zadaniem sportu. Młodzi ludzie zdobywają poprzez sport ważne doświadczenia społeczne – tworzą drużynę, uczą się przestrzegania reguł, dążą do wspólnego celu, przeżywają zwycięstwa i porażki”.

Stowarzyszenie SIEMACHA
Aktywność fizyczna jest istotnym elementem rozwoju młodego człowieka. Sport to nie tylko przestrzeń rekreacji i zabawy, lecz także kluczowy wymiar edukacji, który sprawia, że doświadczamy takich wartości jak wytrwałość, uczciwość, solidarność. Sport pełni ważne funkcje wychowawcze. Praca nad kondycją fizyczną wymaga systematyczności, gry zespołowe uczą zgodnego współdziałania w grupie, przestrzeganie reguł wzmacnia szacunek dla prawa, a przeżywanie porażek i zwycięstw hartuje osobowość. Z determinacją promujemy takie rozumienie sportu prowadząc Centra Rozwoju Com-Com Zone oraz Akademię Sportu Progres.

Com-Com Zone to wielofunkcyjne obiekty sportowe, których działalność inspirowana jest syntezą sześciu idei: company (towarzystwo) i competition (współzawodnictwo), communication (porozumienie) i comfort (wsparcie), competence (profesjonalizm) i community (społeczność).

Akademia Sportu Progres to szkółka sportowa, która młodym zawodnikom zapewnia profesjonalny sprzęt, optymalne warunki treningowe i opiekę specjalistycznej kadry. Dzięki partnerstwu z samorządami i przedsiębiorcami tysiącom ludzi umożliwiamy dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowej, wsparcie wykwalifikowanych instruktorów, a nade wszystko – możliwość dynamicznego rozwoju osobistego i społecznego.
Siemacha Online close