„Kreowanie liderów młodzieżowych to dla każdego środowiska wychowawczego zadanie szczególnie ważne. Żadne środowisko młodzieżowe nie jest w stanie rozwijać się harmonijnie i zapewnić sobie przekazu norm i zasad postępowania, jeśli nie wytworzy grupy młodych rówieśników będących jego lokomotywą”.

Stowarzyszenie SIEMACHA
Młodzi ludzie, na pewnym etapie rozwoju, najbardziej ufają rówieśnikom – niekiedy bardziej niż nauczycielom w szkole, urzędnikom instytucji publicznych czy najbliższym osobom w domu. To zaufanie rodzi więź, a więź tworzy społeczność. W pracy pedagogicznej wykorzystujemy ten potencjał każdego dnia.

Stawiamy na liderów, czyli grupę kilkunastu wybranych wychowanków SIEMACHY, którzy w każdej placówce wyróżniają się postawą odpowiedzialności, zaradności i wrażliwości na potrzeby innych. To oni, ambitni młodzieżowi liderzy, są podstawowym budulcem i katalizatorem tworzenia się nowych społeczności w placówkach SIEMACHY. Liderzy to rówieśnicy, którzy nie są zagrożeniem, ale wzorem i przykładem dla innych. Okazuje się bowiem, że młody człowiek, który ma zaufanie do drugiego młodego człowieka, obdarza szacunkiem także dorosłych. To zdumiewająca i sprawdzona logika „autorytetów rówieśniczych”, dzięki której skutecznie pomnażamy kapitał społecznego zaufania.
Siemacha Online close