„Obszar, w którym lokujemy naszą działalność, z przekonaniem nazywamy podwórkiem. Podwórko, które oferuje bogactwo rówieśniczych więzi, to alternatywa dla ulicy, która promuje płytkie i przypadkowe relacje. Zdobywanie nowych umiejętności, pogłębianie kompetencji społecznych i wzmacnianie odpowiedzialnych postaw wymaga starannie wykreowanej przestrzeni. Podwórko to miejsce narodzin tożsamości obywatelskiej”.

Stowarzyszenie SIEMACHA
Nowoczesne, estetyczne, atrakcyjne – takie są współczesne podwórka, czyli miejsca społecznego rozwoju, które oferuje Stowarzyszenie SIEMACHA. Anonimowość i przypadkowość nie mają tu prawa bytu. Podwórko to świat, do którego młodzi ludzie trafiają dzięki rówieśnikom, by później na ich oczach i w ich towarzystwie stawiać pierwsze samodzielne kroki w „przestrzeni publicznej”.

Podwórko - wraz z domem, który daje im poczucie prywatności i bezpieczeństwa oraz szkołą, która funkcjonuje jako zobiektywizowany system ocen - współtworzy triadę najważniejszych obszarów codziennej aktywności młodych ludzi. To właśnie na podwórku młodzi zdobywają umiejętności potrzebne „tu i teraz”: zdolność do nawiązywania i utrzymywania kontaktów, pokonywanie własnej nieśmiałości, przyjmowanie krytyki, zyskiwanie odporności na ataki czy umiejętność przekonywania innych do swoich racji.

W odróżnieniu od anonimowej ulicy, na której relacje mają charakter przypadkowy, podwórko oferuje świat trwałych więzi i dynamicznej społeczności. Podwórko – obok domu i szkoły – to suwerenny i ważny obszar rozwoju młodego człowieka, który w przyszłości pozwoli mu prowadzić dojrzałe, odpowiedzialne życie rodzinne i towarzyskie.
Siemacha Online close