„Promujemy instytucjonalne formy pomocy. Należy wystrzegać się pomagania anonimowym osobom na ulicy, które jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Darowane pieniądze wydatkowane są niezgodnie z deklarowanym przeznaczeniem, a obdarowany uczy się żyć na rachunek innych i pielęgnuje swoje dysfunkcje”.

Stowarzyszenie SIEMACHA
Stowarzyszenie SIEMACHA to społeczność wykwalifikowanych wychowawców, pedagogów i liderów głęboko przekonanych, że efektywna działalność na rzecz rozwoju młodych ludzi musi akcentować ich pozytywne zasoby, a więc umiejętności, aspiracje i potencjał twórczy, a nie koncentrować się tylko na deficytach, dysfunkcjach i patologiach. Zorientowanie strategii pedagogicznej wyłącznie na brakach wychowanków powoduje w młodych ludziach skłonność do pielęgnowania i uwidaczniania własnych niedoborów jako potencjalnego źródła zysków.

Formuła pomocy, która od wielu lat kształtuje aktywność społeczną SIEMACHY, polega na stwarzaniu optymalnych warunków dla twórczego rozwoju dzieci i młodzieży. Aktywne rozbudzanie motywacji, projektowanie nowych wyzwań i wskazywanie ambitnych celów to jedno z najważniejszych zadań wychowawczych, które przynosi znakomite rezultaty – skutkuje wzrostem zaufania młodego pokolenia do innych osób, instytucji i całego społeczeństwa. Długoterminowa pomoc wymaga wiedzy, doświadczenia oraz zaplecza instytucjonalnego. Tylko zorganizowana działalność społeczna, która jest monitorowana i oceniana, zapewnia właściwe gospodarowanie środkami oraz skuteczne wspieranie potrzebujących osób.
Siemacha Online close