„Szczególnie ważne są dla nas słowa Antoniego Kępińskiego: Kto nie buduje, ten musi burzyć. Uderzająca jest ostrość i jednoznaczność tej konstatacji. Kępiński, jak się wydaje, kategorycznie stwierdza, że nie ma trzeciej opcji w życiu człowieka: jeśli nie dokonuje on kreacji, popada w destrukcję. To oznacza, że każda osoba wypchnięta z głównego nurtu życia społecznego, a tym samym pozbawiona możliwości kreatywnego udziału w biegu zdarzeń, zacznie sypać piach w społeczne tryby”.

Stowarzyszenie SIEMACHA
„Mógłbyś!” – w tym jednym słowie zamyka się nieskończona przestrzeń możliwości działania. Wypowiedziane raz, a nawet powtarzane codziennie potrafi rozbudzić ambicje, rozpalić wyobraźnię, otworzyć na wyzwania, które wcześniej nieśmiało wyglądały zza nieosiągalnej sfery wyobrażeń młodego człowieka o własnej przyszłości.

Wychowankowie i pracownicy SIEMACHY postrzegają młodego człowieka nie przez pryzmat tego, kim jest dzisiaj, ale tego, kim mógłby się stać. Tworzenie jest jedną z największych potrzeb każdego człowieka, w szczególności zaś człowieka młodego, który pragnie zdobywać wiedzę, odkrywać świat i poznawać nowych ludzi. SIEMACHA akcentuje potencjały, talenty i pasje, którymi żyje młodzież i te przede wszystkim odkrywa oraz pogłębia. Problemy i braki, z którymi zmagają się młodzi ludzie, są nie mniej ważne i również znajdują rozwiązanie w postaci specjalistycznej pomocy pedagogów i psychologów, jednak nie należy ich szczególnie eksponować. Pedagodzy pracujący w SIEMASZE wskazują perspektywy i możliwości rozwoju. Ich zachęta jest tym bardziej wiarygodna, że sami są „ludźmi sukcesu” – pracują nad sobą, rozwijają się i ciągle podejmują nowe wyzwania.
Siemacha Online close