„Działamy systemowo. Oznacza to przede wszystkim, że starannie łączymy trzy obszary działalności: wychowanie, sport i terapię. Znaczy to również tyle, że tworzymy trwałą sieć specjalistycznych placówek. Połączenie wychowania, sportu i terapii nie jest przypadkowym zestawieniem trzech elementów, lecz rozwiązaniem systemowym, które tworzy nową wartość – przestrzeń wielowymiarowego rozwoju młodych ludzi. Natomiast tworzenie placówek sprawia, że nasza pomoc staje się długoterminowa, profesjonalna i skuteczna, a tym samym zrywa ze stereotypem aktywności pozarządowej, która jest tymczasowa, doraźna i nieefektywna”.

Stowarzyszenie SIEMACHA
System to zarówno zagrożenie, jak i szansa. Zbyt duża ilość regulacji paraliżuje działanie, natomiast zbyt mały zbiór reguł nigdy nie wykreuje przestrzeni wspólnych wartości. Balansując między tymi skrajnościami, tworzymy silną kulturę organizacji i rozwijamy systemową strategię pomocy. „Całość jest czymś więcej niż sumą części” – pisał starożytny filozof, Arystoteles. Właśnie to dictum wybraliśmy jako swego rodzaju azymut określający nasz sposób rozumienia systemowości.

Młody człowiek, który znajduje odpowiednią przestrzeń rozwoju, zagospodarowaną przez wykwalifikowanych pedagogów i wyposażoną w sprzęt wysokiej jakości, bardzo szybko odkrywa talenty, nabywa nowe umiejętności, pogłębia poczucie własnej wartości. Co więcej, gdy w tej przestrzeni spotykają się trzy wymiary rozwoju, a więc społeczny, fizyczny i psychiczny, wówczas rozwój młodego człowieka nabiera wyjątkowej dynamiki. Właśnie dlatego, nauczeni ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy społecznej, starannie łączymy wychowanie sport i terapię wiedząc, że te trzy obszary działalności nie są sumą trzech przypadkowych elementów, lecz stanowią rozwiązanie systemowe, które generuje wartość dodaną – nowoczesną przestrzeń rozwoju przyszłych obywateli.
Siemacha Online close