WARUNKI UCZESTNICTWA
 
 1. Wydrukowanie i wypełnienie kompletu dokumentów ( poniżej do pobrania ) oraz przesłanie ich w formie skanu lub zdjęć na adres [email protected]
 2. Wpłacenie zaliczki na poczet turnusu w kwocie 500 zł oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres [email protected]
 3. Wpłacenie pozostałej kwoty w wysokości 2200 i przesłanie potwierdzenie przelewu na adres [email protected] najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu.
 4. Dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu oryginałów przesłanych wcześniej dokumentów.

PŁATNOŚCI
 
 1. Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na poniższe dane:
Centrum Sportów Konnych Odporyszów
Ul. Lipowa 10, 33-240 Odporyszów
Nr konta: 66 1020 2892 0000 5002 0586 2141
 
 1. Zaliczka/płatność za kolonie w okresie od…do…, imię i nazwisko dziecka.

BON TURYSTYCZNY
 
 1. Aby aktywować bon należy zalogować się na swoim profilu PUE ZUS na stronie www.zus.pl/portal/logowanie.npi.
 2. Poniżej zamieszczamy link do filmu, który pokazuje szczegółową instrukcję aktywacji bonu https://www.youtube.com/watch?v=CAN9aptIdok&feature=youtu.be
 3. Wygenerowany w trakcie aktywacji bonu kod płatności należy zapisać i podać w momencie zgłoszenia chęci wykorzystania bonu oraz podczas rozmowy z Organizatorem wypoczynku.
 4. Osoby zainteresowane płatnością bonem prosimy o przesłanie na adres mailowy: [email protected],pl imienia i nazwisko dziecka uczestniczącego w kolonii, datę turnusu, kod płatności otrzymany w trakcie aktywacji bonu, kwotę, która ma zostać rozliczona przy pomocy bonu oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna, z którym skontaktujemy się telefonicznie w momencie realizacji bonu.
 5. W czasie rozmowy telefonicznej konieczne będzie podanie hasła otrzymanego smsem z kodem potwierdzającym płatność.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 
 1. Terminy turnusów:
I turnus 28.06-09.07
II turnus 12.07-23.07
III turnus 26.07-06.08
IV turnus 09.08-20.08
 
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu na pięć dni kalendarzowych przed rozpoczęciem się turnusu w przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby minimum 8 uczestników.
 2. Każdy rodzic i uczestnik kolonii ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem turnusu z regulaminem kolonii.
 3. Dowóz dzieci na miejsce wypoczynku we własnym zakresie.
 4. Rozpoczęcie turnusu w poniedziałek o godzinie 9:00, zakończenie w piątek o godzinie 13:00.
 5. W trakcie trwania turnusu obowiązuje zakaz odwiedzin dzieci uczestniczących w wypoczynku.

DO POBRANIA

Regulamin
Prawa i obowiązki
Karta kwalifikacyjna
Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka
Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych
Siemacha Online close