Nowa placówka SIEMACHY we Wrocławiu

16 March 2017
Category Informacje
Nowa placówka SIEMACHY we Wrocławiu
​​Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Stowarzyszenia SIEMACHA działa na terenie galerii handlowej Magnolia Park od 1 marca 2017 roku prowadząc nabór dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6-18 lat). SIEMACHA Spot Magnolia Park jest współfinansowana przez Gminę Wrocław,
a partnerem strategicznym została spółka AmRest.  

Firma, której siedziba znajduje się we Wrocławiu, przygotowała lokal i angażuje wolontariat pracowniczy do dzielenia się swoimi umiejętnościami i pasjami z podopiecznymi SIEMACHA Spot. W celu zaangażowania swoich pracowników AmRest stworzył specjalną stronę dotyczącą projektu [www ->] 
  
​Kalejdoskop możliwości dla młodych ludzi
Z oferty SIEMACHY w Magnolia Park mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku szkolnym, którzy szukają bezpiecznego i twórczego środowiska rówieśników oraz możliwości rozwoju pod okiem wykwalifikowanej kadry dorosłych.
Placówka jest modelowym przykładem współczesnych rozwiązań edukacyjno-wychowawczych. Młodzi ludzie mogą korzystać z zajęć: edukacyjnych, wychowawczych, muzycznych, artystycznych, multimedialnych, kulinarnych i sportowych. Projekt społeczny pod dachem galerii handlowej
SIEMACHA w galeriach handlowych to autorski projekt Stowarzyszenia SIEMACHA. Tworzenie „nowoczesnych podwórek” pod dachem centrów handlowych to odpowiedź na obecne przeobrażenie przestrzeni miejskiej. Młodzi ludzie, którzy w sposób naturalny zawędrowali do estetycznych, komercyjnych przestrzeni centrów handlowych w przemyślany sposób zapraszani są do współtworzenia miejsc aktywnego i twórczego rozwoju SIEMACHA Spot. To świat w którym panuje prosta zasada ”Kto nie buduje, ten musi burzyć”. Dlatego najważniejszą wartością jest twórcza społeczność oparta na silnych więziach oraz autorytecie liderów młodzieżowych, a każda aktywność ma tutaj odpowiednią przestrzeń i wykwalifikowanego wychowawcę. Idąc za powyższą diagnozą stanu rzeczy – funkcjonowanie placówki dziennej w strukturze galerii handlowej wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi i w radykalny sposób  poszerza spektrum funkcji jakie pełni ona w przestrzeni miejskiej.
 
 
Siemacha Online close