Wizyta przedstawicieli SIEMACHY we Frankfurcie nad Menem

14 June 2016
Category Informacje
Wizyta przedstawicieli SIEMACHY we Frankfurcie nad Menem
Od 6 do 10 czerwca 2016 r., w ramach porozumienia pomiędzy Stołecznym Królewskim Miastem Kraków i Miastem Frankfurt nad Menem o współpracy w zakresie pomocy społecznej, we Frankfurcie nad Menem z wizytą studyjną przebywała krakowska delegacja przedstawicieli władz samorządowych wraz z pracownikami pomocy społecznej oraz członkami Zarządu Stowarzyszenie SIEMACHA.

W składzie delegacji znaleźli się m.in.: Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzej Kulig, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot, Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK Michał Marszałek, Dyrektor MOPS w Krakowie Witold Kramarz, Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA, Joanna Migacz i Ryszard Izdebski, a także przedstawiciele Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem wizyty krakowskiej delegacji było poznanie przedsięwzięć i projektów realizowanych we Frankfurcie nad Menem w ramach programu wczesnej pomocy i wsparcia – od narodzin do osiągnięcia wieku szkolnego. Przedstawiciele Krakowa uczestniczyli w spotkaniach z reprezentantami frankfurckich instytucji i organizacji świadczących pomoc rodzicom, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

W ramach programu „Wczesne wspomaganie” krakowska delegacja miała okazję zapoznać się m.in. z projektem „Babylotse”, obejmującym skoordynowane oferty pomocy dla rodziców i dzieci od początku ciąży do pierwszych lat życia. Krakowianom przedstawiono również prewencyjny projekt skierowany do rodzin w trudnej sytuacji życiowej: „Powitalne dni wczesnego macierzyństwa”. Podczas wizyty omówiono projekt „Wczesne wspomaganie pod jednym dachem”, prowadzony przez Centrum Rodziny Monikahaus, informacje związane ze szkolnictwem specjalnym oraz pracą asystenta w szkole. Delegacja miała również możliwość „spaceru w ciemności” w Muzeum Dialogu we Frankfurcie oraz zapoznania się z projektem stypendialnym „SABA” skierowanym dla migrantek.

Wizyta przedstawicieli Krakowa we Frankfurcie nad Menem była elementem prowadzonej przez oba miasta od 15 lat współpracy w dziedzinie pomocy społecznej. Ważnym elementem tej współpracy jest wzajemne uczenie się oraz wymiana doświadczeń w celu podwyższania poziomu usług i działań instytucji działających w sektorze pomocy społecznej.
Siemacha Online close