Wizyta Pełnomocnika Rządu Wojciecha Kaczmarczyka

29 June 2016
Category Informacje
Wizyta Pełnomocnika Rządu Wojciecha Kaczmarczyka
28 czerwca Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania i do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego odwiedził placówkę dzienną SIEMACHA Spot (Rzeszów, Millenium Hall). Minister przyjechał do Rzeszowa na zaproszenie senatora Aleksandra Bobko, byłego rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Podczas wizyty był czas na rozmowę z wychowankami, zwiedzanie placówki oraz wspólne granie. Swoje muzyczne umiejętności zaprezentował Senator Bobko, który od wielu lat gra na gitarze.

W spotkaniu uczestniczyli wychowankowie SIEMACHY z Rzeszowa, Tarnowa i Odporyszowa. Dzieci z tej ostatniej placówki zaprosili Ministra do złożenia im wizyty.

W godzinach popołudniowych odbyło się również spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych województwa podkarpackiego na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie Wojciech Kaczmarczyk przedstawił rządowy „Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z przedstawicielami organizacji na temat programu, jak również aktualnych problemów trzeciego sektora. W spotkaniu na Uniwersytecie uczestniczyli ks. Andrzej Augustyński, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA i Wioleta Szczurek, dyrektorka placówki dziennej Stowarzyszenia w Rzeszowie.
Siemacha Online close