SIEMACHA wspiera dzieci w Kamerunie

23 February 2016
Category Informacje
SIEMACHA wspiera dzieci w Kamerunie
Po raz trzeci grupa krakowskich lekarzy, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Lekarzy Prywatnie Praktykujących udaje się do Kamerunu. W tym roku partnerem tej szlachetnej akcji jest Stowarzyszenie SIEMACHA.

Celem wyjazdu krakowskich chirurgów jest niesienie pomocy medycznej w Kamerunie, przede wszystkim wykonywanie zabiegów operacyjnych. Tym razem będą to zabiegi nie tylko z zakresu jamy brzusznej, lecz także okulistyczne i dermatologiczne.

W pierwszym tego rodzaju wyjeździe, który odbył się w 2008 roku, uczestniczyło trzech chirurgów i anestezjolog, a podczas pobytu w Aconalinga wykonano 80 operacji przepuklin. Podczas kolejnego wyjazdu, w 2011 roku, w nieco liczniejszym składzie, bo liczącym czterech chirurgów, jednego stażystę, anestezjologa i pielęgniarkę, wykonano znacznie więcej rozleglejszych operacji. Operacje wykonywane były w szpitalu rejonowym w Obala, a także w Szpitalu SS. Dominikanek w Yaounde, w stolicy Kamerunu.

Wszystkie dotychczasowe wyjazdy lekarzy organizowane były na własny koszt uczestników, bez pomocy instytucji międzynarodowych i z niewielką pomocą firm produkujących sprzęt medyczny oraz leki znieczulające. Motorem tych wyjazdów był dr George Kamtoh, który wówczas specjalizował się w Krakowie w zakresie chirurgii. Ze strony Kamerunu pobyt organizowany był przez Państwa Suzanne i Pierre Kamtoh, którzy we współpracy z Konsul Honorową RP w Kamerunie, Panią Mirosławą Etogą, przygotowywali dla nas miejsce pracy i gościli w swoim domu.

Tegoroczny wyjazd organizowany jest przy wsparciu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, a także sponsorów, którzy ofiarowali ekipie lekarskiej leki, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny i inne niezbędne rzeczy. Dzięki sponsorom udało nam się pozyskać wyposażenie szkolne, pomoce naukowe (tornistry, koszulki, piłki, kredki, długopisy, linijki, etc.), a także wyroby cukiernicze dla uczniów z lokalnych szkół, które będziemy odwiedzać. Do akcji dołączyło w tym roku również Stowarzyszenie SIEMACHA, które na rzecz młodych podopiecznych szpitala w Kamerunie przekazało niezbędne przybory szkolne.

W tegorocznym wyjeździe uczestniczy ośmiu lekarzy, w tym czterech chirurgów, dwóch anestezjologów, okulista i dermatolog, a także jedna studentka medycyny. W planie zostały ujęte operacje z zakresu jamy brzusznej w szpitalu rejonowym w Sangmelima, a więc w mieście położonym niecałe 100 km od stolicy Kamerunu. Zgodnie z planem operacjom zostanie poddanych od 80 do 100 pacjentów. Ponieważ w Kamerunie nie ma bezpłatnej służby zdrowia, operowane osoby prawdopodobnie w ogóle nie zostałyby poddane zabiegom.

Tegoroczny wyjazd również przygotowywany jest na miejscu, w Kamerunie, przez p. Suzanne Kamtoh we współpracy z Panią Konsul Mirosławą Etogą. Patronat Honorowy nad naszą misją objęli UNICEF Polska i Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

​Mamy nadzieję, że wyjazdy krakowskich lekarzy do Kamerunu staną się wydarzeniem cyklicznym, które co rok lub co dwa lata angażuje lokalnych partnerów do szlachetnego działania i stopniowo rozszerza zakres możliwych do wykonania zabiegów. Stowarzyszenie SIEMACHA z pewnością będzie tę akcję wspierać z entuzjazmem i determinacją.
Siemacha Online close