Misja Praca, czyli jak odnaleźć się na rynku pracy

26 February 2016
Category Informacje
Misja Praca, czyli jak odnaleźć się na rynku pracy
Ponad 60 wolontariuszy z kilku agencji członkowskich Polskiego Forum HR, w tym Trenkwalder, Job Impulse, GI Group, People, Kelly Services i Adecco, weźmie udział w pierwszym tego typu branżowym projekcie wolontariatu kompetencyjnego pod nazwą „Misja Praca”. Start cyklu warsztatów wspomagających proces adaptacji na współczesnym rynku pracy i autodiagnozy własnego potencjału, zaplanowany jest na pierwszy kwartał 2016 roku. Wychowankowie z placówek całodobowych SIEMACHA Spot 24/7 są grupą ponad 23 osób, które wezmą udział w warsztatach.

Cały proces – cykl warsztatów, rozpisany został na kilka miesięcy i obejmuje zarówno indywidualne coachingi jak i zespołowe zajęcia, oscylujące treściowo wokół trzech obszarów:
  • Profesjonalne doradztwo zawodowe, wiedza z rynku dotycząca zawodów i wartości/wyceny rynkowej poszczególnych umiejętności, ścieżka rozwoju dla wybranych zawodów;
  • Przygotowanie do procesu rekrutacyjnego (CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, elementy kultury osobistej na spotkaniach oficjalnych, prezentacja swoich mocnych stron);
  • Kompetencje miękkie, w szczególności: praca zespołowa, praca projektowa, komunikacja.
Bo każdy zawód jest ważny
Różnego rodzaju bariery, stawiane wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych przez życie, wynikające m.in. z uwarunkowań ekonomicznych, wszelkich zaniechań, nadużyć lub zaniedbań środowiskowych, poczucia odtrącenia, utrudniają im osiągnięcie sukcesu. Polskie Forum HR pragnie wesprzeć beneficjentów projektu w odnalezieniu swojej ścieżki zawodowej, określeniu typu osobowości i przyporządkowaniu właściwych pól przyszłej aktywności zawodowej, aby wyeliminować nietrafione decyzje, wzmocnić poczucie sprawczości, własnej przydatności społecznej i wpływu na rzeczywistość. Umocnienie samoświadomości w tych zakresach jest podstawowym czynnikiem motywującym do planowania swojego rozwoju i przyszłości. Na rynku pracy znajdzie się bowiem miejsce dla każdego typu osobowości zawodowej, ważne jednak, aby wybór był jak najbardziej zgodny z naturalnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i możliwościami, co kreuje sytuację win-win dla pracodawcy i pracownika.

​Mentoring agentów od rekrutacji
Sytuacja zawodowa nigdy nie istnieje w oderwaniu od całokształtu życia jednostki. Wielkie znaczenie dla młodzieży wychowującej się w placówkach całodobowych ma kontakt z dorosłymi modelującymi pozytywnie, którzy pokierują jej rozwojem, rozwiną pasje, zaszczepią pracowitość i poczucie odpowiedzialności za swoje życie. Według opinii jednego z wychowawców, zawartej w badaniu ewaluacyjno-diagnostycznym „Sytuacja psychospołeczna i materialna usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych”: Decydujące dla tego, czy ktoś sobie poradzi, wydają się takie miękkie kompetencje lub cechy, jak: poczucie wartości, odwaga do podejmowania wyzwań, to jak dziecko rozumie otaczający je świat, jak nawiązuje kontakt z ludźmi, w jaki sposób się z nimi komunikuje, jak się potrafi zaprezentować innym, jaką ma kulturę osobistą.

Dla Polskiego Forum HR bardzo ważne jest osiągnięcie założonych celów w pracy z młodzieżą, jak również zadowolenie wolontariuszy, którzy włożą w przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów sporo pracy i mnóstwo serca. Ich pozytywna opinia będzie zachętą dla ich firmowych kolegów i koleżanek, którzy, mamy nadzieję, zechcą poświęcić swój czas i zasilić grono wolontariuszy „Misja Praca”.

​Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyniesie wychowankom nowe umiejętności i pozwoli w przyszłości odnaleźć się na rynku pracy.
Siemacha Online close