Jerónimo Martins Polska dla SIEMACHY

22 February 2016
Category Informacje
Jerónimo Martins Polska dla SIEMACHY
Rozpoczęliśmy współpracę z właścicielem największej w Polsce sieci sklepów detalicznych „Biedronka”. Centrum Dystrybucyjne JMP w Wojniczu, które na co dzień zaopatruje blisko 200 sklepów tej sieci, będzie systematycznie przekazywać żywność na rzecz wychowanków SIEMACHA Spot 24/7 w Odporyszowie.

Podstawą działalności Grupy Jerónimo Martins jest handel i dystrybucja produktów żywnościowych. W poszczególnych krajach działalność ta przybiera jednak różną formę oraz uzupełniana jest o inne obszary biznesu. Największą część działalności Jerónimo Martins w Polsce stanowi sieć sklepów spożywczych „Biedronka”. Aktualnie grupa posiada ponad 2650 sklepów zlokalizowanych na terenie ponad 1000 miejscowości. W ramach spółki Jerónimo Martins Drogerie i Farmacja, działalność handlową prowadzi ponadto sieć sklepów z kosmetykami „Hebe” oraz Aptek „Na Zdrowie”.

Grupa Jerónimo Martins jest największą firmą prywatną w Polsce, która zatrudnia ponad 57 000 pracowników. Sklepy, które tworzą strukturę grupy, codzienne odwiedza ponad 3,5 miliona klientów. Choćby z tego powodu Grupa Jerónimo Martins w sposób szczególny czuje się odpowiedzialna za otoczenie, w którym działa. Takie wartości jak dobro pracowników, klientów, dostawców, a także lokalnych społeczności i środowiska naturalnego stanowią ważny element rozwoju firmy. Prawdziwy sukces możliwy jest bowiem tylko wtedy, gdy realizacja bieżących celów ekonomicznych idzie w parze z podejmowaniem działań uwzględniających szeroko rozumiany interes społeczny.

Współpraca Jerónimo Martins Polska i Stowarzyszenia SIEMACHA jest elementem szerszego programu przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, który od wielu lat z powodzeniem realizowany jest w Portugalii, a obecnie nabiera dynamiki również w Polsce. Za podejmowanie skutecznych działań na rzecz walki z marnotrawieniem żywności Grupa Jerónimo Martins została uhonorowana w 2016 roku prestiżowym tytułem „Ruban d’Honneur”, przyznanym przez kapitułę międzynarodowego konkursu „European Business Awards 2015/2016” w kategorii „Environmental and Corporate Sustainability”.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca nabierze z czasem rozmachu i dotyczyć będzie nie tylko zaopatrzenia placówki całodobowej SIEMACHA Spot 24/7 w Odporyszowie, lecz także pozostałych placówek opiekuńczo-wychowawczych SIEMACHY, które każdego dnia zapewniają dzieciom poszkodowanym przez los optymalne warunki rozwoju. Mamy ambicję, by jako jedna z największych organizacji pozarządowych w naszym kraju aktywnie uczestniczyć w projektach społecznych Grupy Jerónimo Martins, a nade wszystko ściśle współpracować w ramach programu przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
Siemacha Online close